W celu dalszego pogłębienia demokratyzacji Polski Ludowej przez jeszcze pełniejszy udział mas pracujących w rządzeniu Państwem i skupienie w radach narodowych pełni władzy ludowej w terenie - w celu dalszego wzmocnienia Państwa Ludowego i przyśpieszenia budowy socjalizmu w Polsce – stanowi się, co następuje...


Po pierwszej wojnie światowej motoryzacja w Europie była nadal traktowana jako zjawisko na tyle poważne aby było kontrolowane przez wojsko. Pierwsze szkoły jazdy oraz państwowe warsztaty motoryzacyjne zakładane były przez przedstawicieli armii. W Polsce przemysł motoryzacyjny przeszedł reformę równo 90 lat temu, kiedy powstały Państwowe Zakłady Inżynierii. Był to pierwszy krok w kierunku zdemilitaryzowania tej gałęzi przemysłu.


Nasz dzisiejszy jubilat, generał Józef Sowiński, który urodził się w Warszawie w roku 1777 był jednym z najbardziej znanych dowódców w dziejach Polski. Postać nieco kontrowersyjna z uwagi na jego służbę w armii pruskiej, lecz przeszedł do historii jako ofiarny obrońca warszawskiej Woli.


Aktualności

Zapraszamy na wykład ,,Palmy, koty, pomarańcze, gotyckie ruiny i kawa po cypryjsku, czyli Wyspa Afrodyty dla opornych"


Szanowni sympatycy i przyjaciele SKPT Warszawa!


Zapraszamy na wykład organizowany przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Warszawie.