Równo 440 lat temu miało miejsce wydarzenie świadczące o rosnącej roli Warszawy w ówczesnej Rzeczpospolitej. 20 lutego 1578 r. na placu przed kościołem bernardyńskim św. Anny odbył się pierwszy w historii hołd lenny w Warszawie.


19 lutego 1807 r. w Warszawie powstał pułk szwoleżerów, złożony z młodych ludzi ze szlacheckich rodzin. Nazywał się Pułkiem Lekkokonnym Polskim. Dowódcą mianowano hrabiego Wincentego Krasińskiego. Pułk nosił mundury granatowo-karmazynowe, ale oficerowie posiadali też mundury galowe oraz balowe,biało-karmazynowe. Pułk był wysyłany przez Napoleona do Hiszpanii, Austrii, Litwy, Rosji, Saksonii i Francji. Wsławił się w bitwie pod Somosierrą. Niechbędzie to dla nas okazją to tego, by przypomnieć sobie, jak powstawało Księstwo Warszawskie. 


16 lutego 1821 roku urodził się Józef Teofil Konstanty Kenig, krytyk, publicysta, dziennikarz, działacz, redaktor "Gazety Warszawskiej".


Aktualności

Zapraszamy na wykład organizowany przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Warszawie.


Studenckie Koło Przewodników Turystycznych
w Warszawie przy Oddziale Międzyuczelnianym
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Dziś zrzeszeni w PTTK przewodnicy z województwa mazowieckiego wybrali swoich przedstawicieli: samorząd przewodnicki oraz delegatów na krajową konferencję przewodników turystycznych PTTK. Samorząd przewodnicki reprezentuje środowisko przed władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami, a także koordynuje współpracę pomiędzy kołami i klubami przewodnickimi. Krajowa konferencja zaś wybiera Komisję Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK, organ najwyższych władz Towarzystwa.