11 grudnia 1859 r. w Warszawie urodził się prof. Józef Nusbaum-Hilarowicz, zoolog o specjalności anatomia porównawcza i embriologia. Popularyzował wiedzę biologiczną i teorię Darwina. Napisał 460 prac, w tym podręczniki szkolne i książki popularnonaukowe. Był zdolnym pedagogiem, a poza tym członkiem m.in. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, honorowo Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, korespondencyjnie Akademii Umiejętności. Pracował na Uniwersytecie Lwowskim i w lwowskiej Akademii Weterynarii. W 1907 r. przeszedł z wyznania żydowskiego na katolicyzm, a 2 stycznia 1908 r. dodał do nazwiska człon „Hilarowicz”.


Często w naszych kartkach z kalendarza skupiamy się na "centrum" miasta. Dziś natomiast przypada pewna rocznica istotna dla okolicy raczej peryferyjnej, a konkretnie dla Falenicy.


W 1922 r. odbyły się prawie niezauważone przez opinię publiczną wybory na prezydenta Warszawy. Nowym prezydentem został wybrany przez Radę Miejska dotychczasowy wiceprezydent inż. Władysław Jabłoński.


Aktualności

Dzisiaj, 17 października, dwóch członków SKPT: Wojciech Marian Nowicki i Marcin Tysler, otrzymało, po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody PTTK. Gratulujemy!


Wczoraj, 30 września, pięcioro absolwentów naszego kursu zdało egzamin na przewodnika terenowego po województwie mazowieckim, powiecie łowickim i puławskim. Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie przewodników (oraz w składzie SKPT Warszawa)!


Z okazji zbliżającej się dziesiątej rocznicy powstania SKPT, nasza odznaka, "blacha" przewodnicka, a jednocześnie nasze logo, nieco zmieniła wygląd. Mamy nadzieję, że się podoba!