29 maja 1865 roku urodził się w Warszawie Piotr Drzewiecki, inżynier, przedsiębiorca, działacz gospodarczy, pierwszy prezydent naszego miasta w niepodległej Polsce.


Wisła obecnie jest rzeką martwą w sensie transportowym. Sytuacja wyglądała zupełnie inaczej w XIX w. kiedy to dzięki m.in. Maurycemu Fajansowi Wisła stanowiła ważną arterię komunikacyjną.


Zwykle przypominamy na naszych łamach postaci, które związały z Warszawą znaczną część swojego życia, czasem jednak robimy wyjątek i piszemy o osobie, którą z naszym miastem łączy niewiele. Czegóż jednak nie robi się dla promowania lokalnego patriotyzmu! Wspomnijmy zatem, że 25 maja 1661 roku urodził się w Warszawie Claude Buffier, jezuita, filozof, historyk i pedagog, jedna z ważniejszych postaci francuskiego życia intelektualnego przełomu XVII i XVIII wieku.


Aktualności

Powiśle to dzielnica-enklawa odcięta od reszty miasta naturalnymi granicami: z jednej strony skarpą warszawską, z drugiej rzeką, której swoją nazwę zawdzięcza. W przeszłości kojarzona z biedą, niewykwalifikowanymi robotnikami i prostytucją, ale też z drobnym rzemiosłem, browarnictwem i rybołówstwem. Współcześnie odradza się w zupełnie nowej odsłonie, przyciągając studentów, ludzi kultury, jak i przedstawicieli rozmaitych kontrkultur społecznych.


Zapraszamy na wykład organizowany przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Warszawie.


Podczas Walnego Zebrania SKPT odbytego w Warszawie dnia 12.04.2017 roku wybrano nowe władze Koła w składzie Marcin Tysler (prezes), Wojciech Nowicki (sekretarz), Adam Ciołek (skarbnik), Martyna Serafin (wiceprezes), Anna Konopek (członek zarządu). W skład Komisji Rewizyjnej weszli Łukasz Berezowski (przewodniczący) oraz Kinga Kozłowska i Erwin Puszkiewicz (członkowie).