O nas

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych zrzesza przewodników turystycznych różnych specjalności, a w szczególności miejskich po Warszawie i terenowych po Mazowszu.

Organizujemy wydarzenia promujące wiedzę varsavianistyczną, krajoznawczą i historyczną. Prowadzimy szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych.

Jesteśmy Kołem nr 7 Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, działamy w oparciu o jego statut i osobowość prawną.