Kontakt

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Warszawie

Koło nr 7 przy Oddziale Międzyuczelnianym
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie

Adres email: skpt.warszawa@gmail.com

Adres korespondencyjny:
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa