13 kwietnia

13 kwietnia

Wiekszość naszych czytelników pamięta pewnie tasiemcowy serial nadawany w latach 90 przez TVP, opowiadający o perypetiach Dr. Quinn, pierwszej kobiety-lekarza na Dzikim Zachodzie. Tymczasem na Powązkach znajduje się grób naszej rodaczki, o której można by nakręcić podobny serial, i nie dlatego, że jej miejsce urodzenia czy Warszawa przypominały Dziki Zachód.

13 kwietnia 1854 w Mławie urodziła się Anna Tomaszewicz. Jako córka urzędnika miała możliwość wyedukowania się przynajmniej w stopniu średnim, co też uczyniła, ucząc się w Łomży i w Warszawie. Po bojach z rodziną, która nie chciała o tym słyszeć, i przygotowaniu pod okiem profesorów medycyny, w roku 1871, w wieku zaledwie 17 lat, wyjeżdża na studia do Zurychu, gdzie po 6 latach studiów oraz praktyce przedstawia pracę "Przyczynek do fizjologii błędnika słuchowego", która daje jej tytuł doktora nauk medycznych. Anna Tomaszewicz została tym samym pierwszą polską kobietą-lekarzem.

Mimo że nasza bohaterka nostryfikowała dyplom, co dało jej prawo praktyki w zakresie chorób kobiecych i pediatrii, konserwatywna i zmaskulinizowana branża nie chciała ani poszerzyć zakresu jej praktyki, ani przyjąć w poczet Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Działo się tak nawet mimo ślubu ze znanym warszawskim lekarzem, Konradem Dobrskim.

W latach 1891-92 dr Tomaszewicz-Dobrska brała udział w zwalczaniu epidemii zakażeń połogowych, była również współzałożycielką sieci przytułków i ochronek, gdzie zarówno położnice, jak i ich dzieci, znajdowały opiekę w pierwszym okresie po porodzie. Angażuje się też w rozwój letniego wypoczynku dzieci, organizując kolonie letnie. W początku XX w. rozpoczyna też działalność społeczną na rzecz emancypacji kobiet, sekundując m.in. Konopnickiej i Orzeszkowej. W roku 1912 przechodzi na emeryturę, umiera w roku 1918 na gruźlicę płuc.

Jej, nieco zapomniany, grób znajduje się na Starych Powązkach. Portret bohaterki za kuriermlawski.pl