Nowe władze Koła

Nowe władze Koła

Podczas Walnego Zebrania SKPT odbytego w Warszawie dnia 12.04.2017 roku wybrano nowe władze Koła w składzie Marcin Tysler (prezes), Wojciech Nowicki (sekretarz), Adam Ciołek (skarbnik), Martyna Serafin (wiceprezes), Anna Konopek (członek zarządu). W skład Komisji Rewizyjnej weszli Łukasz Berezowski (przewodniczący) oraz Kinga Kozłowska i Erwin Puszkiewicz (członkowie).

Widocznym na zdjęciu szczęśliwym członkom Władz życzymy owocnej pracy, zaś dotychczasowym władzom dziękujemy za pracę w poprzedniej kadencji.