Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Jak co roku, przedświąteczne spotkanie SKPT było okazją do podziękowań i wyróżnień. W tym roku nasi członkowie nagrodzeni zostali:
 
 Dyplomem Zarządu Głównego PTTK "Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa":
 Martyna Serafin
 Wojciech Marian Nowicki
 
 Odznaką "25 lat w PTTK":
 Marcin Tysler

 Wyróżnieniem "Zasłużony dla Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie" w stopniu brązowym:
 Łukasz Berezowski
 Adam Ciołek
 
 Wyróżnieniem "Zasłużony dla Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych w Warszawie":
 Tomasz Dygała - w stopniu złotym
 Anna Konopek - w stopniu srebrnym
 Erwin Puszkiewicz - w stopniu srebrnym
 
 Ponadto nasi członkowie otrzymali uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu:
 Adam Ciołek
 Wojciech Marian Nowicki
 Magdalena Senderowska
 
 Serdecznie gratulujemy, dziękujemy i dopingujemy do dalszej aktywnej działalności.