20 kwietnia

20 kwietnia

W mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat tego jacy patroni zostaną pozbawieni ulic placów i skwerów. Osoba, o której wspominamy w dzisiejszej kartce z kalendarza, została tego patronatu pozbawiona już wcześniej i akurat w jej przypadku nie wywołało to szczególnych kontrowersji.

20 kwietnia 1868 roku urodził się w naszym mieście Adolf Warszawski, znany później pod swoim konspiracyjnym pseudonimem "Warski". Jak można wywnioskować ze wstępu  (jak również z nazwiska - wielu zasymilowanych Żydów przyjmowało nazwiska od miejsca urodzenia) pochodził on z rodziny żydowskiej, zamieszkałej na Czerniakowie. Jego życiorys jest bliźniaczo podobny do wielu biografii tzw. "starych komunistów". Konspiracja w szkole, akces do SDKPiL, współpraca z komunistami z Niemiec przed I wojną światową, udział w Rewolucji 1905 r., carskie więzienie, epizod w polskim parlamencie, a jednocześnie członkostwo w WKP(b) i mniej lub bardziej jawne wspieranie Związku Radzieckiego. W latach 30. praca w samym Kraju Rad, aż do 1937 roku, gdzie wraz z innymi jemu podobnymi śmierć po oskarżeniu o trockizm, propolską agenturę czy odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, wreszcie rehabilitacja po śmierci Stalina.

Warski, mimo że był on działaczem raczej z drugiego szeregu, w latach 50. został wyciągnięty na sztandary i tam do roku 1989 pozostał. Jego imię nosiła od 1950 r. Stocznia Szczecińska, a w Warszawie ulica na Mokotowie, która obecnie za patrona ma Jana Bytnara. Z Warskim zatem nasi dekomunizatorzy problemu mieć nie będą, w przeciwieństwie do tych z Gorzowa Wielkopolskiego, Płońska czy Głuszycy, gdzie jego ulice uchowały się po dziś dzień.

Zdjęcie za Wikipedia Commons.