26 kwietnia

26 kwietnia

Co prawda najstarszy polski periodyk, czyli "Merkuriusz Polski Ordynaryjny" wydawano w połowie XVII wieku w Krakowie, jednak to właśnie Warszawie przysługuje palma pierwszeństwa jeśli chodzi o liczbę wydawanych w tym mieście, w rożnych okresach I RP, tytułów prasowych. Dzisiaj, 26 kwietnia, obchodzimy kolejną rocznicę pierwszego wydania jednego z tych periodyków, czyli "Gazety Wolnej Warszawskiej" – wydawanego w 1794 r.  oficjalnego organu Insurekcji Kościuszkowskiej.


Poprzedników "Gazeta Wolna" miała wielu i to bardzo znamienitych – wystarczy wspomnieć takie tytuły jak "Monitor" czy "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" będące efektem stanisławowskiego ożywienia w kulturze. Dzisiejsza "jubilatka" jest jednym z wcieleń "Gazety Warszawskiej", tytułu który pod różnymi nazwami ukazywał się nieprzerwanie od 1774 r. do 1939 r.  Właściwa, dość konserwatywna w przekazie "Gazeta Warszawska" zakończyła swoje istnienie w grudniu 1793 r., by po kilku miesiącach, na potrzeby insurgentów, odrodzić się już jako "Gazeta Wolna Warszawska". Po kolejnych kilku miesiącach, 1 lipca, w roli oficjalnego organu konkurencji zastąpiła ją "Gazeta Rządowa". Po upadku insurekcji "Gazeta Wolna" przeszła coś, co dzisiaj nazwalibyśmy nowomodnie rebrandingiem i powróciła do starej nazwy, pod którą ukazywała się przez kolejne lata.

Na zdjęciu pierwsza strona pierwszego numeru "Gazety Wolnej Warszawskiej" ze zbiorów Wikimedia Commons.