15 maja

15 maja

15 maja 1904 roku w słusznym wieku 96 lat zmarł w Warszawie Chaim Zelig Słonimski. Jego nazwisko jest zapewne znane wielu Czytelnikom z uwagi na postać jego wnuka Antoniego, pisarza, poety i aforysty, dziadek jednak również sroce spod ogona nie wypadł.

Urodzony w Białymstoku Słonimski jest czasem w dość przesadny sposób przedstawiany jako niemalże wynalazca Internetu, uspokajamy jednak, nic takiego nie miało miejsca. Co jednak miało miejsce to fakt, że mimo odebrania jedynie religijnego wykształcenia, jako samouk wynalazł Słonimski maszynę liczącą, pozwalającą mnożyć, dzielić i wyciągać pierwiastki kwadratowe. Za maszynę tę otrzymał nagrody od Króla Prus i Akademii Nauk w Petersburgu. Pracował też nad udoskonalaniem rozwiązań telekomunikacyjnych jak również popularyzacją nauki (w 1862 roku założył pierwsze hebrajskojęzyczne pismo naukowe "Ha-Cefira". Publikował również podręczniki. Był Żydem zasymilowanym, choć nie do przesady (ekstrema w swoich publikacjach krytykował).

Jego teściem był Abraham Stern, również wynalazca, a jego dzieci również stały się sławne, Józef Słonimski był literatem i lingwistą, Ludwik Leonid Słonimski prawnikiem (i ojcem radzieckich pisarzy Michaiła i Aleksandra jak również amerykańskiego muzykologa Nicholasa), zaś Stanisław lekarzem i literatem (podobno jego osoba była wzorem dla Prusa przy tworzeniu postaci dra Szumana w Lalce). O Antonim Słonimskim, synu Stanisława, już wspomnieliśmy.

Rycina z portretem autora za zydniemalowany.pl