21 czerwca

21 czerwca

21 czerwca 1833 roku profesor Maurycy Woyde, znany warszawski lekarz, mógł ogłosić rodzinie i znajomym, że doczekał się kolejnego męskiego potomka, bohatera dzisiejszej kartki z kalendarza – Karola Augusta.

Ów nasz bohater nie jest wśród warszawiaków postacią znaną, jednak jego działalność miała pewien wpływ na kształt i rozwój miasta. Karol August Woyde, pochodzący z rodziny powstańca listopadowego, obrał karierę wojskową. Po ukończeniu Instytutu Szlacheckiego kontynuował kształcenie w Petersburgu, w Akademii Sztabu Generalnego. Jego kariera rozwijała się pomyślnie – w wieku 41 lat dosłużył się stopnia generała, a w latach 1881-90 pełnił rolę szefa sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Biorąc pod uwagę, że dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego posiadał uprawnienia do wydawania na podległym mu terenie postanowień z mocą ustaw, rola szefa sztabu była niemałym wyróżnieniem. Sam Woyde odpowiedzialny był m.in. za budowę pierścienia fortów twierdzy "Warszawa", które aż do pierwszej wojny światowej skutecznie ograniczały terytorialny rozwój miasta. Znany jest również jako autor rosyjskojęzycznych prac z dziedziny historii wojskowości oraz tłumacz tego typu prac na rosyjski. Ponad to, jako wyznawca kościoła ewangelicko-reformowanego pełnił wielokrotnie funkcję prezesa konsystorza (czyli gremium wykonawczego, w skład którego wchodzą zarówno duchowni jak i świeccy) tego wyznania. Na cmentarzu ewangelicko-reformowanym został też pochowany po śmierci (w 1905 r.)

Dzisiejszy wpis ilustrujemy portretem jego bohatera podanym za Wikimedia Commons.