23 czerwca

23 czerwca

23 czerwca 1939 r. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oficjalnie otrzymał nową siedzibę, przy ul. Ludwika Pasteura 1 na Ochocie.

Uniwersytet Warszawskie tak jak wszystkie instytucje odrodzonego państwa polskiego borykał się na początku lat 20. XX w. z problemami lokalowymi. Warszawa ze stolicy guberni awansowała do roli stolicy państwa. Pociągało to za sobą daleko idące ożywienie życia politycznego, kulturalnego i społecznego w mieście. Wymuszało to z kolei konieczność budowy szeregu nowych budynków dostosowanych do nowych zadań.

Pierwsze plany budowy nowego osobnego gmachu dla Wydziału Chemii UW powstały już w 1924 r. jednak nie doczekały się realizacji, zapewne z powodów finansowych. Dopiero w kolejnej dekadzie Uniwersytet przyznał Wydziałowi Chemii działkę o powierzchni ponad 13 tyś. m2 u zbiegu ul. Wawelskiej i Pasteura. Wówczas były to przedmieścia Warszawy, które dopiero zabudowywano. Projekt modernistycznego gmachu przygotował Aleksander Bojemski, a w uroczystości wbicia pierwszej łopaty wzięli udział profesorowie: Wiktor Lampe (chemik organiczny), Stefan Pieńkowski (fizyk, rektor UW), Stefan Mazurkiewicz (matematyk, dziekan wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW), Kazimierz Jabłczyński (chemik nieorganiczny), Mieczysław Centnerszwer (chemik fizyczny) i Aleksander Bojemski (architekt budynku). Budowa trwała od 1936 roku do 1939. W przededniu wojny pod koniec czerwca 1939 r. gmach był gotowy i 23 czerwca odbyła się uroczystość otwarcia. Niestety wielka historia uniemożliwiła odbycie zajęć w nowym budynku, gdyż po kampanii wrześniowej Niemcy zamknęli Uniwersytet, zaś sam gmach został przeznaczony na cele wojskowe. Umieszczono tutaj lazaret wojskowy oznaczony nr VIII. Po wojnie w latach 1948-50 budynek został odbudowany ze zniszczeń i do dnia dzisiejszego służy jako siedziba Wydziału Chemii UW i stanowi część Kampusu Ochota.