21 lipca. Rocznica śmierci Stanisława Stommy

21 lipca. Rocznica śmierci Stanisława Stommy

21 lipca 2005 roku zmarł w Warszawie Stanisław Stomma, prawnik, publicysta, polityk. Poseł na Sejm PRL, senator RP, kawaler Orła Białego.

Stomma urodził się w 1908 roku na Litwie, w rodzinie ziemiańskiej. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim i Sorbonie. W 1938 roku uzyskał w Wilnie doktorat z prawa. Po wojnie związał się z Krakowem, uzyskał habilitację, wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim (prócz lat 1950-56, kiedy to ze względów politycznych był usunięty z uczelni). Związany był z "Tygodnikiem Powszechnym" i "Znakiem".

W 1957 roku został po raz pierwszy posłem na Sejm PRL, współtworząc koło poselskie "Znak". Wtedy też przeniósł się do Warszawy. Przez kolejne kadencje był jego przewodniczącym. Podczas wydarzeń 1968 roku posłowie "Znaku" stawali w obronie pacyfikowanych studentów. Karierę poselską Stommy zakończyła niesławna poprawka do konstytucji PRL, wpisująca do niej przewodnią rolę PZPR i sojusz ze Związkiem Radzieckim. Stomma jako jedyny poseł nie poparł  poprawek, przez co władze nie zgodziły się na wpisanie go na listy wyborcze w wyborach 1976 roku.

Stomma był jednym z architektów pojednania polsko-niemieckiego. Był pierwszym Polakiem, który spotkał się oficjalnie z prezydentem Republiki Federalnej (wtedy Gustavem Heinemannem).

W latach osiemdziesiątych Stomma był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej i Klubu Myśli Politycznej "Dziekania". Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Był członkiem i marszałkiem seniorem Senatu I kadencji.

Został pochowany na Cmentarzu Leśnym w Laskach.

Zdjęcie z gazeta.pl przedstawia Stommę podczas wspomnianego głosowania.