24 lipca. Rocznica urodzin Jakuba Jasińskiego

24 lipca. Rocznica urodzin Jakuba Jasińskiego

24 lipca 1741 r. w Węglewie koło Pyzdr w Wielkopolsce urodził się Jakub Jasiński, późniejszy generał i bohaterski dowódca obrony Pragi w trakcie insurekcji kościuszkowskiej.

Co nietypowe, miał zostać ochrzczony dopiero w wieku 2 lat. Dzieci bowiem wówczas były chrzczone zaraz po urodzeniu z uwagi na olbrzymią śmiertelność niemowląt. Zapewne rodzice zadbali o chrzest z wody, czyli chrzest, który był dokonywany w chwili zagrożenia życia noworodka. Później czasem ceremonia była dopełniana już w kościele.

Rodzina Jasińskich, jako szlachta średniozamożna, musiała szukać protekcji u magnackiej rodziny Sapiehów, gdyż w 1768 r. Rosjanie spalili rodzinny majątek Jasińskich. Dzięki ich wsparciu w roku 1773 Jakub Jasińskich został przyjęty na koszt królewski do Szkoły Rycerskiej, w której wyszkolono go na inżyniera wojskowego. Szkołę ukończył w roku 1780. W Korpusie Jasiński zapoznał się z systemami fortyfikacji i umocnień polowych budowanych z wykorzystaniem terenu. Opanował budownictwo koszar i mostów, poznał zasady miernictwa i kartografii. Poznał też zasady walki i dowodzenia oddziałami. Szkoła ukształtowała również jego głęboko patriotyczną postawę. Od 1783, już jako oficer Korpusu, został wykładowcą i wychowawcą na uczelniach wojskowych w Warszawie, pełniąc jednocześnie stanowisko podbrygadiera 4. brygady. W 1784 był zwolniony z wojska i z rekomendacji gen. Franciszka Woyny, dowódcy Korpusu Kadetów do listopada 1787, pracował w latach 1785-1787 jako guwerner synów Piotra Potockiego, starosty szczerzeckiego, przebywając kolejno w Boćkach (woj. białostockie) i w Warszawie. W tym okresie napisał między innymi „Chciało się Zosi jagódek”. Tworzył liryki patriotyczne i rewolucyjne. Studiował dzieła Jana Jakuba Rousseau i Woltera. W tym czasie Jakub Jasiński wrócił do wojska, pełnił służbę w Warszawie, potem w Wilnie. Popierał program Stronnictwa Patriotycznego.

W 1789 roku Stanisław August Poniatowski powierzył Jasińskiemu (posiadającemu stopień wyższego kapitana i brygadiera szlacheckiego Korpusu Kadetów) zorganizowanie Korpusu Inżynierów Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie, którego szefem został Kazimierz Nestor Sapieha – marszałek konfederacji litewskiej na Sejm Czteroletni. Oprócz organizacji Korpusu Jasiński rozwinął na początku 1790 roku system szkolenia. Za zasługi w organizacji Korpusu został awansowany na pułkownika i powołany na jego czynnego komendanta. W maju roku 1791 Jasiński został skierowany do prac przy Kanale Królewskim, łączącego Dniepr z Bugiem poprzez Prypeć. Jednak o dalszych wydarzeniach związanych z Jakubem Jasińskim opowiemy w kolejnej kartce z kalendarza. Ilustrację dzisiejszego wydarzenia stanowi portret Jasińskiego nieznanego malarza namalowany przed 1794 r. (źródło: Wikipedia).