31 lipca. Rocznica otwarcia Mostu Gdańskiego

31 lipca. Rocznica otwarcia Mostu Gdańskiego

31 lipca 1959 roku Warszawa wzbogaciła się o nowy most. No, może nie do końca nowy, bo zbudowany w miejscu mostu, który już istniał i o którym kilka lat temu wspominaliśmy w naszym kalendarium. Chodzi o Most Gdański.

Nowy most został nie tylko zbudowany w miejscu przedwojennej przeprawy ale wręcz wykorzystał jej filary. Wraz z ówczesną ulicą Buczka (obecnie Słomińskiego) oraz rondem po praskiej stronie (obecnie Rondo Starzyńskiego) most tworzył założenie komunikacyjne będące odciążające istniejące już mosty Śląsko-Dąbrowski i Poniatowskiego. Warto zwrócić uwagę na to, że most jest dwupoziomowy - ruch kołowy odbywa się na poziomie wyższym a tramwajowy na niższym, co usprawnia ruch pojazdów komunikacji zbiorowej. Podobne rozwiązanie miał pierwszy wybudowany w tym miejscu most, przy czym wtedy był on mostem kolejowo-drogowym z torami kolejowymi na poziomie wyższym.

Jednym z mankamentów mostu było z kolei niedoinwestowanie infrastruktury pomocniczej - brak wygodnych zjazdów oraz kiepskie rozwiązania dystrybuujące ruch kołowy zwłaszcza po prawej stronie Wisły spowodowały iż most niemal od początku motoryzacyjnego boomu lat 90. korkował się niemiłosiernie - ulgę przyniosły przebudowa zjazdów i skrzyżowań w latach 90. oraz otwarcie nowych przepraw przez Wisłę.

Sama nazwa Most Gdański została nadana w 1959 roku, propozycje nazwania nowego mostu były różne (m.in. Most Pokoju, Most Piętnastolecia czy Most Traugutta). Projektantem mostu był inż. Janusz Ratyński, a komunikacyjnie most jest obecnie elementem tzw. Obwodnicy Śródmiejskiej (wraz z ulicami Towarową, Okopową i Słomińskiego).

Ilustracja za serwisem warszawa.fotopolska.eu: pocztówka z początkowego okresu funkcjonowania mostu, wydana w 1961 roku.