Kurs przewodnicki SKPT - spotkanie organizacyjne

Kurs przewodnicki SKPT - spotkanie organizacyjne

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych i Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie serdecznie zapraszają na szkolenie dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych. Zakresem szkolenia i przyszłych uprawnień jest województwo mazowieckie oraz powiaty puławski i łowicki.

Zachęcamy do zapisywania się pod adresem skpt.warszawa@gmail.com, w prywatnej wiadomości lub bezpośrednio na spotkaniu organizacyjnym.

Spotkanie odbędzie się w lokalu Miejskie Pszczoły, ul. Jazdów 3/8, 19 października o 18:00.

Nasz kurs przewodnicki umożliwia wnikliwe poznanie naszego regionu: jego historii, walorów przyrodniczych, zabytków i atrakcji turystycznych. Odwiedzamy zarówno miejsca znane i popularne, jak i te znane jedynie wytrawnym miłośnikom krajoznawstwa. Równocześnie szkolenie w SKPT umożliwia zdobycie umiejętności przewodnickich: pracy z grupą, formułowania przekazu przewodnickiego oraz prowadzenia turystów w mieście, terenie i autokarze.

Kurs prowadzi kadra instruktorska SKPT, złożona z przewodników z szeroką wiedzą i doświadczeniem przewodnickim. Jednocześnie szkolenie organizowane jest w formule non-profit; instruktorzy wykonują swe obowiązki społecznie, nie pobierając wynagrodzenia. Koszta szkolenia pokrywane są z solidarnych składek jego uczestników.

Program szkolenia obejmuje minimum 18 dni wycieczkowych oraz ponad 200 godzin zajęć teoretycznych: wykładów, wykładów w terenie i pracy własnej. Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia uprawniającego do zdawania egzaminu na uprawnienia Przewodnika Turystycznego PTTK.