13 września. Rewizja Kolumny Zygmunta

13 września. Rewizja Kolumny Zygmunta

W lecie 1808 roku co czujniejsi warszawiacy spostrzegli, że posąg króla Zygmunta III Wazy na kolumnie jego imienia niebezpiecznie się przechylił, co groziło katastrofą. 13 września tegoż roku na miejsce przybyła komisja w składzie Jakub Kubicki, Hilary Szpilowski i Wilhehm Minter i dokonała rewizji monumentu, sporządzając raport.

Wynikiem raportu była renowacja pomnika, co jednak miało miejsce dopiero po dwóch latach. W jej wyniku posąg króla zdjęto z postumentu, a sam postument rozebrano aż do kapitelu. Wymieniono zużyty nasadnik, wyreperowano gzyms i architraw oraz zamieniono piedestał, na którym stała statua króla. Nietrwałą konstrukcję murowaną zamieniono zatem na trwalszą, wykonaną z elementów kamiennych. Dokonano też prac reparacyjnych trzonu kolumny, który wszakże został jedynie naprawiony, na wymianę musiał zaczekać do roku 1885.

Rewizja została upamiętniona tablicami, na których zostali upamiętnieni inicjatorzy naprawy (Kubicki, Szpilowski i Karol Schutz) oraz główny wykonawca remontu, Włoch Giuseppe Boretti. Kolejne zmiany pomnik przeszedł już po niespełna 20 latach, kiedy w otoczeniu Kolumny urządzono Plac Zamkowy.

Na zdjęciu za warszawa.wyborcza.pl oryginalny trzon Kolumny, którego chwilowo oglądać w Warszawie nie możemy z powodu prac renowacyjnych w otoczeniu Zamku Królewskiego.