18 września. Otwarcie toru kolarskiego na Dynasach

18 września. Otwarcie toru kolarskiego na Dynasach

Dokładnie 18 września 1892 r. otwarto tor kolarski i pawilon Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów przy ul. Oboźnej 1/3, czyli na Dynasach. Nietypowa nazwa Dynasy powstała od nazwiska byłego właściciela terenu, hrabiego de Nassau-Siegen. Towarzystwo dzierżawiło teren pod tor i siedzibę.

WTC zostało założone 6 lat wcześniej z inicjatywy hrabiego Edwarda Chrapkowskiego. Na początku było ok. 50 członków. Posiadali oni 35 welocypedów. Organizowali zawody cyklistów, jeździli na wycieczki, np. do Płocka, do Gdańska i Kalisza, do Wiednia, do Antwerpii. Welocypedy rok po założeniu WTC, w 1887 r. kosztowały ok. 180 rubli. Członkostwo w WTC również było bardzo drogie, nic więc dziwnego, że członkami byli przede wszystkim arystokraci i intelektualiści. Najbardziej znanymi członkami towarzystwa byli: hrabia August Potocki (dwukrotny prezes), pisarze Wacław Gąsiorowski (jako wiceprezes), Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz, aktor Antoni Fertner (jako wiceprezes).

To elitarne towarzystwo sportowe zrzeszało nie tylko miłośników welocypedów. W swojej historii posiadało także sekcje: gimnastyczną, strzelecką, szermierki, piłki nożnej, hokejową, motorową, łyżwiarską, wioślarską, lekkoatletyczną, koło śpiewacze, orkiestrę dętą.

Tor na Dynasach projektu Józefa Hussa był uważany za jeden z najlepszych w Europie. Biegł wokół sadzawki, zimą służącej za lodowisko. Później w miejscu sadzawki zbudowano boisko. W pawilonie, zaprojektowanym przez Stefana Szyllera znajdowały się remiza, tj. klub oraz pomieszczenia różnych sekcji. Pawilon posiadał drewnianą wieżę. Tuż obok siedziby WTC w 1896 r. stanęła rotunda, służąca początkowo do ekspozycji panoram, czyli monumentalnych obrazów rozpiętych wewnątrz okrągłego budynku, tak aby przypominały krajobraz.

Siedziba WTC na Dynasach została rozebrana w 1937 r., ponieważ skończył się okres dzierżawy, a WTC nie było stać na wykupienie terenu. Ostatni wyścig odbył się w październiku 1937 r. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów istnieje do dziś. Szczyci się tym, że jest najstarszą organizacją kolarską na ziemiach polskich.

Ilustracja z 1929 roku za Narodowym Archiwum Cyfrowym.