26 września. Urodził się Wacław Kloss

26 września. Urodził się Wacław Kloss

Dziś wspominamy 150 rocznicę urodzin Wacława Klossa, pedagoga i krajoznawcy, założyciela PTK w Łodzi i dyrektora gimnazjum Władysława IV w Warszawie, jednego z naszych - jako turystów i krajoznawców - duchowych poprzedników.

Kloss urodził sie w Warszawie 26 września 1867 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, swoją drogę życiową związał jednak z nauczaniem języka polskiego. Pierwsze kroki stawiał w warszawskich szkołach średnich. W 1905 roku został dyrektorem gimnazjum filologicznego przy szkole Edwarda Rontalera na Polnej. W 1908 r. przeniósł się do Łodzi, gdzie został inspektorem, a następnie dyrektorem Szkoły Zgromadzenia Kupców.

8 marca 1909 roku w gmachu Szkoły odbyło się zebranie założycielskie oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a Kloss został wybrany jego pierwszym prezesem. Funkcję tę pełnił przez rok.

Nie do przecenienia jest działalność Klossa po wycofaniu się Rosjan z Królestwa w 1915 roku. Zorganizował wszechnicę oferującą kursy techniczne i humanistyczne, co można uznać za początki szkolnictwa wyższego w tym mieście. Organizował również powszechne szkolnictwo podstawowe, we wprowadzaniu którego Łódź przodowała w skali całego kraju.

W 1919 roku Kloss powrócił do Warszawy, gdzie objął stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Władysława IV. W tym okresie zorganizował stały teatr uczniowski, na kórego potrzeby adaptował klasyki literatury dramatycznej. W 1928 roku przeszedł na emeryturę.

Do zawodu powrócił w potrzebie czasu okupacji niemieckiej - mimo zaawansowanego wieku nauczał na tajnych kompletach. Zmarł w 1943 roku i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (zdjęcie nagrobka za Wikipedia Commons).

Jedyną fotografię Klossa, jaką udało nam się odszukać, można obejrzeć na stronie liceum Władysława IV.