4 października. Druga konsekracja śś. Piotra i Pawła

4 października. Druga konsekracja śś. Piotra i Pawła

4 października 1979 r. ponowną konsekrację kościoła pw. śś. Piotra i Pawła przy ul. Emilii Plater dokonał kardynał Stefan Wyszyński.

Zdziwienie może budzić fakt ponownej konsekracji świątyni. Kościół został wysadzony w powietrze przez Niemców po upadku powstania warszawskiego na jesieni 1944 r. Zagłada budynku była całkowita gdyż z wcześniejszej świątyni pozostały jedynie piwnice. W 1945 r. przystąpiono do odgruzowywania terenu kościoła. Projektantem nowej bryły świątyni był architekt Stanisław Marzyński, profesor wydziału architektury Politechniki Warszawskiej, znany m.in. z rekonstrukcji Katedry na Warszawskiej Starówce, oraz budowy licznych kościołów w Polsce. Do pierwszej konsekracji kościoła doszło po zakończeniu prac w 1957 r. Kościół został wówczas ukończony bez kopuły, która była zbyt droga na realizację w powojennej odbudowie.

Od roku 1964 pracę duszpasterską w kościele podął ks. Antoni Kitliński. Z jego inicjatywy przystąpiono do prac i odbudowy mimo licznych trudności kopuły świątyni w kształcie i proporcjach nawiązującej do kopuły bazyliki we Florencji. Pozwoliło to ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w dniu 4 października 1979 roku dokonać uroczystej konsekracji odbudowanej w pełni świątyni.