5 października. Św. Faustyny Kowalskiej

5 października. Św. Faustyny Kowalskiej

5 października Kościół rzymskokatolicki wspomina św. Faustynę Kowalską. Ta - chyba bezdyskusyjnie - najpopularniejsza współczesna polska święta kojarzy się głównie z Krakowem, gdzie mieści się jej sanktuarium. Niemniej miała również związki z Warszawą i Mazowszem, na czym w dzisiejszej kartce z kalendarza się skupimy.

Helena Kowalska urodziła się w 1905 roku w Głogowcu w ziemi łęczyckiej, w rodzinie chłopskiej. Po przeżytej w wieku 19 lat pierwszej wizji właśnie w Warszawie postanowiła szukać zakonu, który chciałby ją przyjąć. Zatrudnienie u mieszkających w Ostrówku k. Klembowa Aldony i Samuela Lipszyców załatwił jej proboszcz parafii św. Jakuba, J. Dąbrowski. Zarobione pieniądze Kowalska odkładała na swój zakonny posag.

W końcu, w 1925 roku, została przyjęta przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na postulat. Przyjęła imię zakonne Maria Faustyna. Pracowała w domu warszawskim przy Żytniej i w willi w Skolimowie. Przenoszono ją w kolejne miejsca, często kilkukrotnie: nowy klasztor Zgromadzenia na Grochowie, Wilno, Płock i Kraków. Kolejne śluby składała w tym ostatnim mieście, tam też zmarła.

Nie możemy nie wspomnieć o szczególnym znaczeniu Płocka. To właśnie w tamtejszym domu Zgromadzenia Kowalska miała objawienie Jezusa Miłosiernego, Objawienie to zostało uwiecznione w sztuce pod postacią obrazów "Jezu, ufam Tobie". Pierwszą wersję obrazu stworzył w Wilnie Eugeniusz Kazimirowski w 1934 r. Popularność zdobyła jednak dopiero dziesięć lat późniejsza wersja Adolfa Chyły, która doczekała się tysięcy kopii i reprodukcji, i walnie przyczyniła się do rozwoju kultu Jezusa Miłosiernego i Faustyny Kowalskiej.

Ilustracja za Wikipedia Commons.