9 października. Ostatni numer "Kuriera Warszawskiego"

9 października. Ostatni numer "Kuriera Warszawskiego"

9 października 1939 roku swoje istnienie zakończył Kurier Warszawski, jedna z najstarszych (założony jeszcze w 1821 roku) i najpoczytniejszych gazet w Warszawie.

Założycielem "Kuriera" był Bruno Kiciński, hrabia, dziennikarz i wydawca, którego dziś spokojnie nazwalibyśmy magnatem prasowym. Pismo miało z początku charakter uniwersalny i bardziej bulwarowy, z biegiem lat orientując się na czytelnika zamożniejszego, z klasy średniej.

Świetność Kuriera przypadła niewątpliwie na końcówkę XIX w. Tu publikował swoje Kroniki Tygodniowe Bolesław Prus, tu ogłaszano do publicznej wiadomości postanowienia dworu w Petersburgu, tu gospodynie mogły przeczytać przepisy Ćwierczakiewiczowej, a prezydent Starynkiewicz publikował wyjaśnienia odnośnie do swoich przedsięwzięć w mieście. Gazeta miała dużą objętość  (czasem kilkadziesiąt stron) i spora poczytność (nakłady sięgały 12000 egzemplarzy w latach 70. XIX w. i 50000 w okresie międzywojennym. W tym czasie gazeta związana była ze Stronnictwem Chrześcijańsko-Narodowym, czyli z konserwatywną prawicą.

Zamknięcie gazety było oczywiste w myśl niemieckich planów wobec ludności polskiej, nieobejmujących wolności prasy, wykorzystując jednak popularność tytułu, już dwa dni później Niemcy rozpoczęli wydawanie gadzinowej gazety pt. "Nowy Kurjer Warszawski". To już  jednak osobna historia.

Ilustracyjnie: winieta "Kuriera" z 2 września 1939, za gazeta.pl