Instruktorzy Ochrony Przyrody w SKPT

Instruktorzy Ochrony Przyrody w SKPT

Dzisiaj, 17 października, dwóch członków SKPT: Wojciech Marian Nowicki i Marcin Tysler, otrzymało, po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody PTTK. Gratulujemy!

Instruktorzy Ochrony Przyrody realizują cele PTTK w zakresie popularyzacji ochrony przyrody i wiedzy przyrodniczej. Kształcą kadrę turystyczną w tym zakresie. Zajmują się również promowaniem i przyznawaniem Odznaki "Turysta Przyrodnik".