20 października. Poświęcenie kamienia węgielnego kościoła św. Augustyna

20 października. Poświęcenie kamienia węgielnego kościoła św. Augustyna

20 października 1892 roku mieszkańcy Muranowa (a przynajmniej katolicy) przeżywali nie lada dzień. Położono i poświęcono kamień węgielny pod nową świątynię dla tej dzielnicy. Prace trwały od roku, a miały potrwać jeszcze lat cztery. Kościół ufundowała Aleksandra Potocka, wdowa po Auguście; zmarłego małżonka upamiętnia - nieprzypadkowy - tytuł świątyni. 

"Kurjer Warszawski" następnego dnia donosił:

"W dniu wczorajszym o godz. 3-ej po południu, J. Eks. ks. arcybiskup Popiel w asystencji licznego kleru, wobec mnóstwa pobożnych dopełnił poświęcenia świeżo wzniesionych murów i założenia kamienia węgielnego pod budujący się kościół Św. Augustyna przy ulicy Nowolipki.

Akt uroczysty rozpoczął kler odśpiewaniem hymnu Laudate populi Dominum, następnie odpowiedni dokument, skreślony pa pergaminie, a opatrzony podpisami członków komitetu i obecnych, J. Eks. ks. arcybiskup wmurował w lewy filar prezbiterjum, poczem dokonał poświęcenia tylko co ukończonych fundamentów.

Świątynia ta wzniesiona będzie w stylu lombardzko-romańskim, czyli tak zwanym florentyńskim, a dzięki ofiarności ś. p. A. hr. Potockiej oraz wpływom od osób dobroczynnych prawdopodobnie niezadługo ukończoną zostanie."

Na ilustracji kościół na początku XX wieku, zdjęcie za stroną fotopolska.pl