25 października. Urodziła się Barbara Skarga

25 października. Urodziła się Barbara Skarga

98 lat temu 25 października 1919 r. w Warszawie urodziła się przyszła profesor filozofii i dama Orderu Orła Białego ‒ Barbara Skarga.


Chociaż miejscem narodzin Barbary Skargi była Warszawa, to jej rodzina wywodziła się z Mińszczyzny. Tak też znajdowały się dobra rodowe, które zostały po 1863 r. skonfiskowane przez rząd carski. Młodość Barbary Skargi upływała pomiędzy domem rodziców położonym w Warszawie, a domami dalszej rodziny na Wileńszczyźnie. Pierwsze studia podjęła Barbara Skarga na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu trzech semestrów przeniosła się na Uniwersytet Batorego w Wilnie na wydział humanistyczny obierając jako specjalizację filozofię, którą połączyła z matematyką. Oficjalne studia Barbary Skargi przewał wybuch II wojny światowej. Do 1944 r. uczęszczała ona na konspiracyjne seminaria swoich mistrzów, prof. H. Elzenberga, T. Czeżowskiego, K. Górskiego i S. Srebrnego, zdając wszystkie przewidziane egzaminy. Brała też udział w konspiracyjnym szkolnictwie średnim, ucząc łaciny i matematyki. Jednocześnie zaangażowała się w niepodległościową działalność Armii Krajowej, pełniąc w niej różne funkcje, od łączniczki do kierownika łączności terenowej okręgu wileńskiego. Z tego powodu aresztowana przez okupacyjne władze radzieckie, została skazana przez wojenny trybunał Republiki Litewskiej na 10 lat łagru, wywieziona w głąb ZSRR, a po odbyciu „kary” skierowana na wieczne zesłanie do Kazachstanu. Wspomnienia z tego okresu zawarła Skarga po latach we wstrząsającej książce, pierwszej kobiecej relacji z łagrów. Do kraju powróciła w grudniu 1955 r. i zamieszkała w Warszawie, z którą była później na stałe związana. Dalszą część biografii wielkiej uczonej przytoczymy w przyszłości w kolejnej notatce.


Ilustrację dzisiejszego wydarzenia stanowi zdjęcie Barbary Skargi (źródło: www. rp.pl).