27 października 1898

27 października 1898

27 października 1898 roku w "Kurjerze Warszawskim" pojawiła się notka treści następującej:

"W ciągu ubiegłych trzech dni zburzono resztę murów bramy nowomiejskiej o d  strony ulicy Nowowiejskiej [sic!, przypis SKPT], zwanej dawniej Gołębią. Część murów tej bramy ocalała i znajduje się w podwórzu domu, przylegającego tyłem do kamienicy nowowzniesionej. Dom, o którym mowa, jest zwrócony frontem do ulicy Mostowej."

W ten sposób częściowo istnieć przestała  jedna z najstarszych fortyfikacji miasta, od wieków łącząca "starą" i "nową" Warszawę. Celowo używamy słowa "częściowo", ponieważ najbardziej spektakularnym fragmentem kompleksu obronnego, w którego skład wchodziła wspomniana brama był późniejszy o około stulecie Barbakan. Barbakan zresztą częściowo podzielił losy bramy, stając się jednak nie tylko murkiem w podwórzu domu, a częścią kamienic, którą to część wydobył z późniejszych murów Jan Zachwatowicz, a następnie "korzystając" ze zniszczeń wojennych odtworzył zabytek zamiast kamienic. Temu jednak warto będzie poświęcić osobny wpis, przy odpowiedniej okazji.

Na dzisiejszej ilustracji przedstawiamy zatem efekty działań wspomnianych w notce prasowej – kamienice zbudowane na miejscu barbakanu oraz bramy nowomiejskiej (zdjęcie z Wikimedia Commons).