3 listopada. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki

3 listopada. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki

Dzień 3 listopada 1984 r. był wyjątkowym dniem na warszawskim Żoliborzu, gdzie przy kościele św. Stanisława Kostki i okolicznych ulicach zgromadził się 600‒tysięczny tłum, który przybył na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki.

Początkowo planowano, iż doczesne szczątki ks. Jerzego Popiełuszki spoczną na cmentarzu na Powązkach. Jednak proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, ks. Teofil Bogucki jak również wiele innych osób zwróciło się z prośbą do prymasa Józefa Glempa, by miejsce spoczynku było przy kościele, z którym był zmarły ksiądz związany. Uzyskali zgodę, i na mocy specjalnego dekretu ksiądz Jerzy Popiełuszko został pochowany przy kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Na pogrzeb przybyli nie tylko rodzice Jerzego Popiełuszki ale również działacze opozycji m.in.: Lech Wałęsa, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Andrzej Szczepkowski i tłumy wiernych. Mszę odprawiało w sumie 6 biskupów oraz około 1000 kapłanów.

Kazanie wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp: „Odpuszczamy wszystkim winowajcom, którzy z przekonania lub na rozkaz zadali bliźnim krzywdy. Odpuszczamy zabójcom ks. Popiełuszki. Nie mamy do nikogo nienawiści. (...) Być może była potrzebna ofiara życia, aby odkryły się utajone mechanizmy zła, aby wyzwoliły się silniej pragnienia dobra, szczerości, zaufania. Przecież cały Naród pragnie rzetelnego respektowania prawa, pragnie ładu, pragnie gospodarności. Nasza religijna refleksja nad śmiercią księdza Jerzego, że Chrystusowy człowiek nie umiera dla siebie, ale dla Chrystusa i za innych, daje wielką perspektywę społecznych nadziei. Niechby za tą refleksją teologiczną podążyła myśl społeczna i polityczna”.

Trumna do grobu została złożona przez warszawskich hutników, z związku ks. Jerzego Popiełuszki z Hutą Warszawa. W 1986 r. doszło do poświęcenia nagrobka, którego autorem jest artysta plastyk Jerzy Kalinka. Grób ten ma kształt kurhanu z leżącą na nim płytą granitową w kształcie krzyża. W bezpośrednim sąsiedztwie grobu, na jednym z drzew umieszczony jest krucyfiks, którego autorem jest Gustaw Zemła. Grób otoczony jest różańcem utworzonym z polnych kamieni ułożonych w kształcie granic Polski. Łącznik ma kształt Orła w Koronie z Matką Bożą Częstochowską na piersi. Ilustracją dzisiejszego wydarzenia jest zdjęcie z ceremonii pogrzebu (źródło: Wikipedia).