6 listopada. Wejście do służby lokomotywy "Rawka"

6 listopada. Wejście do służby lokomotywy "Rawka"

6 listopada 1844 roku weszła do służby na Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej lokomotywa "Rawka", maszyna oznaczona numerem "3".

Dwie pierwsze lokomotywy kolei wiedeńskiej nazywały się "Warszawa" i "Wisła". Miały one układ 0-2-1 i weszły do służby we wrześniu. Kilka tygodni później uruchomiono kolejne trzy, ochrzczone "Rawka", "Bzura" i "Rogów" o układzie osi 1-1-1 i lepszych parametrach. Wszystkie pięć maszyn wybudowano w zakładach Société anonyme John Cockerill, w belgijskim Seraing (istniejących zresztą do dzisiaj).

Lokomotywa miała tylko jeden tłok, napędzający bezpośrednio wykorbioną oś. Zbudowana była na stalowo-drewnianej ramie. Kocioł miał drewnianą obudowę i charakterystyczny wysoki komin, zapewniający ciąg w palenisku. Kocioł opalany był drewnem. 

Pierwsze lokomotywy były awaryjne i szybko stały się przestarzałe. Dlatego wycofano je ze służby po niespełna dwudziestu latach, w 1863 roku.

Ilustracja za dawne-koluszki.pl