17 listopada. Pierwsze poświęcenie kościoła św. Piotra i Pawła

17 listopada. Pierwsze poświęcenie kościoła św. Piotra i Pawła

17 listopada 1957 roku ukończono od(budowę) kościoła świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Wspólnej. W wyrażeniu od(budowa specjalnie użyliśmy nawiasu, ponieważ jest to jeden z nielicznych kościołów, w którym niektórzy odnajdują elementy architektury socrealistycznej...

Wszystko to za sprawą projektanta, Stanisława Marzyńskiego, profesora Politechniki Warszawskiej, który zdecydował się nie odtwarzać dziewiętnastowiecznego, neoromańskiego kościoła św. Piotra i Pawła (będącego siedzibą parafii św. Barbary), a zbudować coś nowego. Powstała budowla z cechami modernistycznymi i elementami socrealizmu (choć w porównaniu do późniejszej architektury sakralnej może uchodzić za przykład konserwatyzmu), mająca z dawną świątynią wspólne właściwie jedynie fundamenty. Tak oto, częściowo ukończony kościół, wymagający jeszcze prac wykończeniowych oraz dobudowania charakterystycznej kopuły, poświęcił Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. Warto dodać, że było to jedno z ostatnich (o ile nie ostatnie) poświęcenie nowego kościoła w Warszawie przed reformami liturgicznymi Soboru Watykańskiego II. Pełną konsekrację, zgodnie ze zreformowanymi obrzędami przeprowadził również Stefan Wyszyński w 1979 r. Mamy więc w Warszawie kościół, który nie tylko poprzez historię samego budynku stoi niejako w rozkroku między starym a nowym.

Za zdjęciu (autor: Piotr Brzezina, źródło: fotopolska.eu) rzeczony kościół już w pełnej krasie.