21 listopada. Urodził się Marian Lalewicz

21 listopada. Urodził się Marian Lalewicz

21 listopada 1876 roku urodził się Marian Lalewicz, jeden z najważniejszych warszawskich architektów okresu międzywojennego. To on zaprojektował. między innymi, gmach DOKP przy ul. Targowej czy Banku Rolnego przy ul. Nowogrodzkiej. Był profesorem i dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Lalewicz urodził się w Wyłkowyszkach w powiecie suwalskim (dziś litewskie Vilkaviškis), w rodzinie inteligenckiej pochodzenia szlacheckiego. Skończył gimnazjum w Suwałkach, po czym wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu. Studia ukończył w roku 1901, otrzymał stypendium zagraniczne i uzupełniał wykształcenie w Skandynawii, Niemczech i Włoszech. W 1903 r. wrócił na macierzystą uczelnię, już jako wykładowca. Pracował w petersburskich uczelniach do 1918 r., kiedy to przeniósł się do Warszawy. Prócz pracy naukowej zajmował się też projektowaniem. Wzniósł m.in. dom towarowy Martensa, kinoteatr "Parisiana" i gmach Banku Syberyjskiego. Utrzymane są w stylistyce klasycyzującego, monumentalnego wczesnego modernizmu. Wszystkie można oglądać do dziś w dawnej stolicy.

Po przyjeździe do Warszawy Lalewicz podjął pracę zarówno wykładowcy, jak i architekta. Zajmował się restauracją i przebudową obiektów zabytkowych (m.in. pałacu Staszica, pałacu Radziwiłłów (Namiestnikowskiego) i pałacu Ossolińskich (Bruhla)). Projektował również nowe gmachy, zwykle w stylu zmodernizowanego klasycyzmu. Wymienimy tu, prócz wspomnianych we wstępie, kamienicę Ericssona w Al. Ujazdowskich, dom Pocztowej Kasy Oszczędności przy Filtrowej i Państwowy Instytut Geologiczny. Długa jest także lista dzieł Lalewicza poza Warszawą, np. kilka siedzib oddziałów regionalnych Banku Polskiego.

Podczas września 1939 był komendantem Pogotowia Technicznego. W trakcie okupacji nauczał na tajnych zajęciach Politechniki, nie zaniedbywał też pracy naukowej. Zginął podczas powstania warszawskiego, rozstrzelany w masowej egzekucji.

Portret architekta za twoja-praga.pl.