28 listopada. Początek produkcji fiata 125p

28 listopada. Początek produkcji fiata 125p

Współpraca z włoskim FIAT-em sięga do czasów sprzed drugiej wojny światowej. Wtedy to w zakładach P.Z.Inż montowano model Fiat 508. Firma z Turynu pozwalała używać swojej nazwy wyłącznie Polakom i tak powstała marka Polski Fiat. Najsłynniejszy z nich Polski Fiat 125p zaczął powstawać w zakładach na Żeraniu 28 listopada 1967 roku, dokładnie 50 lat temu. Model ten był przede wszystkim przeznaczony na eksport. Ogółem w FSO na przestrzeni lat '67-'91 powstało 1 445 699 egzemplarzy. Eksport i eksport wewnętrzny objęły 874 966 egzemplarzy, w tym eksport zewnętrzny 586 376 sztuk, wysyłanych do około 80 krajów.

Po drugiej wojnie światowej Polskie władze podjęły rozmowy mające na celu przywrócenie udanej współpracy z Turyńską fabryką samochodów FIAT. Jednakże po długich perypetiach władze rosyjskie narzuciły władzom Polskim stalinowską doktrynę unifikacji parku maszyn bloku wschodniego. W takich realiach rozpoczęto produkcję Pobiedy (zwanej później FSO Warszawa) w zakładach na Żeraniu. Nadszedł czas kiedy zarówno Warszawa i Syrena stały się przestarzałe jak i sama fabryka FSO w Warszawie. Po „odwilży” możliwe było rozpoczęcie produkcji opartej na rodzimej myśli technicznej lub nawiązanie współpracy z koncernem zagranicznym. Pomimo prac nad udanymi prototypami Syreny 110 i Warszawy  210 postanowiono wybrać drugą opcję. Rozpoczęły się rozmowy z koncernem FIAT oraz francuskim Renault. Opcja druga okazała się mniej korzystna i Francuzi skierowali swoją uwagę na Rumunię, gdzie rozpoczęto produkcję samochodów Dacia na francuskiej licencji.

Już w grudniu 1965 podpisano umowę pomiędzy włoskim koncernem a Motoimportem (w roku 1968 przemianowany na POL-MOT), który zajmował się reprezentowaniem polskiego Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego za granicą. Początkowo umowa obejmowała licencję i technologię do budowy samochodu Fiat 1300/1500, jednakże później dodano aneks, który odnosił się do nowego modelu Fiat 125. FSO rozpoczęło produkcję tego auta tylko kilka miesięcy po fabryce we Włoszech, wznawiając tym samym współpracę z tym koncernem po 26 latach przerwy. Kiedy pierwsze modele tego pojazdu dotarły do fabryki na Żeraniu nadal trwała produkcja Warszawy i Syreny. Rzeczoznawcy zostali skierowani do zajęcia się nowym modelem i zapoznania z jego konstrukcją. W „stodole” gdzie składano nadal Syrenę czekało ponad 50 egzemplarzy modelu picku-up FSO Syrena R20, kiedy wszyscy kontrolerzy zająć się mieli tylko nowym Polskim Fiatem. Montaż ostatnich FSO Warszawa po przeniesieniu produkcji odbywał się w Warszawskich Zakładach Napraw Autobusów jeszcze przez dwa lata. Cały pośpiech po to, aby dokładnie 50 lat temu można było rozpocząć produkcję Polskiego Fiata 125p. Produkcja seryjna ruszyła dopiero w roku kolejnym. Licencja brała pod uwagę użycie marki przez 15 lat, od roku 1983 nazwa została zmieniona na FSO 125p i produkcja tego modelu w wielu wariantach trwała do roku 1991. Na dostosowanie zakładów FSO na Żeraniu do nowej produkcji wydano 2,764 mld złotych oraz 32,450 mln dolarów. Późniejsze pojawienie się Poloneza w 1978 nie zakłóciło ani produkcji Polskiego Fiata 125p ani części zamiennych do niego i niemal półtora miliona ukończonych modeli może świadczyć o jego popularności i zapotrzebowaniu na części zamienne.

Zdjęcie z dzisiejszego artykułu pochodzi ze zbiorów cyfrowych Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie.