29 listopada. Zakończenie sejmu Czaplica

29 listopada. Zakończenie sejmu Czaplica

29 listopada zakończyły się obrady sejmu 1766 roku, znanego, od nazwiska marszałka, jako sejm Czaplica. Sejm, jak wiele innych tej epoki, przebiegł pod dyktando ambasadorów ościennych mocarstw.

Sejm rozpoczął się 6 października i obradował pod laską Celestyna Czaplica, podkomorzego łuckiego. Był sejmem skonfederowanym - pod węzłem zawiązanym jeszcze na sejmie konwokacyjnym 1764 roku. Sejm miał kontynuować reformy rozpoczęte dwa lata wcześniej.

Jednym z ważniejszych projektów było promowane przez Czartoryskich wprowadzenie głosowania większościowego nad projektami wnoszonymi przez Komisję Skarbową, organ powołany do zarządzania gospodarką i finansami państwa. Z drugiej strony, Nikołaj Repnin próbował przeforsować równouprawnienie szlachty innowierczej. Opozycja antykrólewska zaś broniła liberum veto

Ostatecznie Repninowi i posłowi pruskiemu, Benoîtowi, udało się zablokować projekt głosowania większością. Nie udało się zaś przepchnąć równouprawnienia dysydentów, co wkrótce miało doprowadzić do zawiązania konfederacji różnowierczych. Sejm zdołał jedynie przyjąć reformę podatków i sądu asesorskiego. Konfederację zaś rozwiązano.

Na ilustracji z Wikipedia Commons marszałek sejmu 1766, Celestyn Czaplic.