29 grudnia. Jerzy Majewski przerodniczącym prezydium warszawskiej Rady Narodowej.

29 grudnia. Jerzy Majewski przerodniczącym prezydium warszawskiej Rady Narodowej.

29 grudnia 1967 roku przewodniczącym prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy został niejaki Jerzy Majewski. Co wyróżnia tę postać?

Z pozoru wydawałoby się, że niewiele wśród osób z jego pokolenia – urodzony w 1925 r. w okolicach Radomia, w czasach II wojny światowej członek Szarych Szeregów, następnie zamieszkał w Warszawie, którą odbudowywał, a jednocześnie kształcił się na Politechnice. Następnie wstąpił do PZPR i rozpoczął pracę w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej, gdzie powoli awansował, dochodząc do stopnia podsekretarza stanu, czyli wiceministra. Z tej właśnie funkcji, awansowano go pa przewodniczącego prezydium Rady Narodowej. Charakterystycznym wydarzeniem z okresu sprawowania przez niego tej funkcji była zmiana nazwy pełnionego urzędu – 13 grudnia 1973 r. przywrócono porzucony w latach 50. tytuł prezydenta Warszawy, którym został właśnie Majewski, pełniący tę funkcję do 1982 r. Po ustąpieniu z urzędu powrócił do pracy w urzędach państwowych oraz różnorakich stowarzyszeniach.

Jako ilustrację przedstawiamy jedno ze zdjęć prezydenta z uroczystości otwarcia Trasy Łazienkowskiej.  W 1. rzędzie od prawej stoją: bohater dzisiejszej kartki z kalendarza, prezydent m. st. Warszawy Jerzy Majewski, premier Piotr Jaroszewicz, I sekretarz KW PZPR Józef Kępa, I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński. Fotograf: Zbyszko Siemaszko, źródło https://audiovis.nac.gov.pl