Członkowie SKPT w samorządzie przewodnickim

Członkowie SKPT w samorządzie przewodnickim

Dziś zrzeszeni w PTTK przewodnicy z województwa mazowieckiego wybrali swoich przedstawicieli: samorząd przewodnicki oraz delegatów na krajową konferencję przewodników turystycznych PTTK. Samorząd przewodnicki reprezentuje środowisko przed władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami, a także koordynuje współpracę pomiędzy kołami i klubami przewodnickimi. Krajowa konferencja zaś wybiera Komisję Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK, organ najwyższych władz Towarzystwa.

Członkami wojewódzkiego samorządu przewodników turystycznych PTTK zostali nasi przewodnicy: Martyna Serafin, wybrana wiceprzewodniczącą, i Marcin Tysler, który został przewodniczącym. Członkami samorządu zostali też Joanna Lipińska i Jacek Delert (Warszawski Oddział Przewodników), Włodzimierz Pawełczyk i Albert Bobrowicz (Radom) oraz Marek Lewandowski (Płock).

Martyna i Marcin zostali ponadto delegatami województwa na Krajową Konferencję Przewodników Turystycznych.

Życzymy dużo powodzenia i jeszcze więcej wytrwałości!