14 lutego. Zmarł Wiktor Gomulicki

14 lutego. Zmarł Wiktor Gomulicki

Przed dobą radia i telewizji a później również internetu, na literatach spoczywał większy obowiązek kształtowania opinii i nastrojów publicznych. Ich rola w społeczeństwie była prestiżowa a samo środowisko twórcze i wydawnicze znajdowało się w centrum uwagi kulturowej. Stąd polska literatura XIX wieku znajdowała się w ogniu krzyżowym krytyki i cenzury. Naszym dzisiejszym bohaterem jest zmarły 99 lat temu Wiktor Gomulicki - jeden z najważniejszych przedstawicieli pozytywizmu, autor Wspomnień niebieskiego mundurka i badacz historii Warszawy i jej piewca, krytyk i eseista. Przypomnijmy sobie jego sylwetkę.

Wiktor Teofil Gomulicki urodził się w Ostrołęce 10 października 1848 roku w rodzinie drobnoszlacheckiej. Około roku 1855 przenosi się z rodzicami do Pułtuska, gdzie uczęszcza do gimnazjum powiatowego przy klasztorze oo. Benedyktynów w latach 1859-1854. Okres ten upamiętnia w opracowaniu "Wspomnienia niebieskiego mundurka" wydanym dużo później, bo w roku 1906. W wieku 16 lat przenosi się do Warszawy gdzie kontynuuje naukę w Gimnazjum IV do roku 1866. Po ukończeniu tej szkoły rozpoczyna w naukę na wydziale prawa przy Szkole Głównej. W tym okresie zadebiutuje na łamach Tygodnika Ilustrowanego jako poeta w roku 1867 a w roku kolejnym wydaje swoją pierwszą książkę. Jest to zbiorek opowiadań "Kolorowe obrazki", który później wycofuje z obiegu surowo oceniając własną niedojrzałość formy. Kiedy w 1869 Szkoła Główna zostaje przekształcona w Uniwersytet Rosyjski, Gomulicki porzuca dalszą naukę. Rozpoczyna się okres jego współpracy z wydawnictwami warszawskimi, początkowo wchodzi w środowisko jakie wytworzyło się wokół Przeglądu Tygodniowego. W 1972 nawiązuje współpracę z Kurierem Warszawskim, a w roku 1974 redaguje satyryczną Muchę.

Zaprzyjaźniony z poetą Mironem (Al. Michaux), który redagował Księgę Pieśni, wydaje w niej swoje "Poezyje" w roku 1873. Tutaj dochodzi do sytuacji wręcz niewyobrażalnej w dzisiejszych czasach. W roku 1874 Antoni Pilecki, poeta i krytyk, ocenia zbiór wierszy Gomulickiego bardzo krytycznie. Autor ujęty honorem niszczy nakład swojej twórczości i obraża Pileckiego, za co ten żąda satysfakcji. Jako sekundant Pileckiego w pojedynku pojawia się niejaki Aleksander Głowacki, który bez wiedzy Gomulickiego został przyjęty do redakcji Kuriera Warszawskiego w tym czasie i pisze pod pseudonimem Bolesław Prus. W rezultacie Gomulicki kończy współpracę z redakcją i przenosi się do konkurencyjnego Kuriera Codziennego w roku 1875.

Kariera Gomulickiego w okresie współpracy z Kurierem Codziennym skupia się najpierw na pracy dziennikarskiej i podróżach literackich. W roku 1879 odradza się jego twórczość poetycka i nowy zbiór "Poezyi" wynosi go w roku 1882 na szczyt świata literackiego Warszawy. Kolejny wydany w 1886 roku zostaje gorąco przyjęty przez krytyków, którzy w ocenie stawiają go obok Asnyka i Konopnickiej. Nawiązuje ponownie współpracę z Kurierem Warszawskim w roku 1885, a dwa lata później, po zmianie właścicieli pisma zostaje nawet sekretarzem redakcji.

W roku 1888  następuje gwałtowny zwrot w twórczości Gomulickiego, po śmierci jego żony i dwójki dzieci zaczyna odchodzić od życia publicznego a jego twórczość zaczyna trącać mizantropią. Z poety, który tworzył w atmosferze sielanki życia miejskiego, przerodził się w twórcę ideologicznego. Zaczął interesować się historią, kolekcjonować antyczne przedmioty, dawne pisma i opisywać życie społeczne Warszawy sprzed setek lat, rozwijając pasję, którą zapoczątkował w roku 1873. Ta ucieczka od teraźniejszości i realiów zaowocowała również w jego twórczości. Rozpoczyna wydawanie cyklu poetyckiego "Pax", a w roku 1907 wydaje "Biały Sztandar". Zaczyna przejawiać ideologie bezwzględnego pacyfizmu i internacjonalizmu. Początkuje to również problemy z krytykami, kiedy zaczyna wchodzić z wieloma z nich w otwarte konflikty. W roku 1911 zostaje skazany na rok osadzenia w Cytadeli za wstęp do publikacji Mickiewicza, gdzie według cenzorów nawołuje do nienawiści polsko-rosyjskiej. Nie odbywa kary tylko dzięki amnestii więźniów politycznych. W roku 1913 wydaje "Pokłosie", a w roku 1918 jednogłośnie zostaje wybrany jako laureat nagrody im. E. Orzeszkowej.

Gomulicki był prawdopodobnie pierwszym tłumaczem na język polski i propagatorem poezji Baudelaire’a. W roku 1894 wystosował apel do przyjaciół C. K. Norwida o kultywowanie pamięci tego poety i propagowanie jego twórczości. Jako jeden z pierwszych dostrzegł jeg