15 lutego. Urodził się Fryderyk Skarbek

15 lutego. Urodził się Fryderyk Skarbek

Bohater dzisiejszej kartki z kalendarza był politykiem, nauczycielem i niezwykle płodnym autorem – korpus prac naukowych, literackich oraz przekładów jego autorstwa liczy blisko setkę pozycji. Potomni zazwyczaj pamiętają jednak o nim z zupełnie innego powodu...

Urodzony 15 lutego 1792 r. Fryderyk Skarbek, bo o nim właśnie mowa, wywodził się ze starej szlacheckiej rodziny Skarbków, zamieszkałej na Kujawach i skoligaconej z miejscowym mieszczaństwem – jego dziadek ze strony matki był świeżo uszlachconym toruńskim mieszczaninem. Rodzice Fryderyka, szlachcic Kacper i świeżo nobilitowana protestancka mieszczanka ludwika doskonale realizowali stereotypy wiązane z ich stanami. On – trwoniący pieniądze na zabawach i hulaszczym trybie życia, ona – rozważna, dbająca o majątek rodzinny i rozsądnie nim gospodarująca. To właśnie Ludwika zakupiła dla rodziny Skarbków majątek w Żelazowej Woli pod Sochaczewem, a dbając o wykształcenie swoich dzieci i chcąc zapewnić im kontakt z, jak to byśmy dzisiaj z angielska powiedzieli, native speakerem francuszczyzny, zatrudniła jako guwernera autentycznego Francuza, Mikołaja Chopina.

Jak to w owym czasie bywało, kiedy panu Chopinowi urodził się syn, poprosił on rodzinę swoich patronów o to, by jeden z jej członków trzymał młodego Fryderyka przy chrzcie. Tym członkiem rodziny był właśnie Fryderyk (od którego być może wywodzi się imię przyszłego wirtuoza), który później bacznie przyglądał się karierze muzycznej swojego chrześniaka, a obecnie postać jego i jego rodziny pojawia się najczęściej właśnie w kontekście tego chrześniaka. Sam Fryderyk również piął się po szczeblach kariery. Po studiach ekonomicznych we Francji pracował w instytucjach rządowych, najpierw Księstwa Warszawskiego, a potem Królestwa Polskiego, gdzie działał wspólnie m.in. ze Stanisławem Staszicem. Wykładał również ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i innych szkołach wyższych. Później zaś jego zainteresowania przesunęły się w stronę dobroczynności i zagadnień polityki społecznej, choć również po powstaniu listopadowym sprawował wysokie urzędy państwowe. O obszernej twórczości literackiej, naukowej i publicystycznej Skarbka już wspominaliśmy.

Hrabia Skarbek (bo nadano mu tę godność) zmarł w 1866 r. w Warszawie i został pochowany na Powązkach.

Na ilustracji Fryderyk Skarbek, źródło: Wikimedia Commons.