19 lutego. Sformowanie Pułku Lekkokonnego Polskiego

19 lutego. Sformowanie Pułku Lekkokonnego Polskiego

19 lutego 1807 r. w Warszawie powstał pułk szwoleżerów, złożony z młodych ludzi ze szlacheckich rodzin. Nazywał się Pułkiem Lekkokonnym Polskim. Dowódcą mianowano hrabiego Wincentego Krasińskiego. Pułk nosił mundury granatowo-karmazynowe, ale oficerowie posiadali też mundury galowe oraz balowe,biało-karmazynowe. Pułk był wysyłany przez Napoleona do Hiszpanii, Austrii, Litwy, Rosji, Saksonii i Francji. Wsławił się w bitwie pod Somosierrą. Niechbędzie to dla nas okazją to tego, by przypomnieć sobie, jak powstawało Księstwo Warszawskie. 

Stworzenie nowego państwa było skutkiem wojny Napoleona z Prusami. Dopiero w Berlinie Napoleon postanowił dokształcić się na temat Polaków. Od razu też wezwał Polaków do pomocy i zaczął organizować wojsko poprzez J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego. 3 listopada 1806 r. Józef Wybicki napisał w Berlinie, na życzenie Napoleona, odezwę do Polaków, wydaną w imieniu Henryka Dąbrowskiego i własnym. Miała być ona zachętą do formowania wojska, aby Polacy stali się godnymi przyjęcia Napoleona. Cesarz Francuzów nie obiecywał niczego poza opieką nad armią. Oddziały polskie walczyły już w kampanii 1806-7, w tzw. pierwszej wojnie polskiej.

Napoleon zawitał do Warszawy na kilka dni pod koniec grudnia1806 r., a po krótkiej przerwie zabawił w mieście przez prawie cały styczeń. 14 stycznia ustanowił siedmioosobową Komisję Rządzącą, czyli tymczasowy rząd. Należeli do niego: Stanisław Małachowski, Ludwik Gutakowski, St. Kostka Potocki, Józef Wybicki, Ksawery Działyński, Piotr Bielicki i Walenty Sobolewski. Komisja ustaliła liczbę wojska polskiego na 30 tys. żołnierzy. 

Napoleon zwyciężył w walkach z Prusami i Rosją, ale nie chciał prowadzić wojny z oboma państwami, zwłaszcza że obawiał się jeszcze ataku Austrii. Rozmowy Napoleona w Tylży zaowocowały dwoma traktatami i utworzeniem Księstwa Warszawskiego, na tyle skromnego, aby nie mogło zagrozić Rosja i pozostawało zależnym od Francji. 22 lipca 1807 r. Napoleon nadał Księstwu Ustawę Konstytucyjną. 5 października powstał rząd Księstwa. 

Państwo przetrwało formalnie do 1815 r. Jego naturę doskonale podsumowuje dowcip, cytowany za Franciszkiem Salezym Dmochowskim:

Opowiadano, że jakiś cudzoziemiec, który przyjechał nad Wartę, spytał:
- Cóż to za kraj?
- Księstwo Warszawskie.
- Któż tu panuje?
- Król saski.
- Jakież tu wojsko?
- Polskie.
- Jakie prawa?
- Francuskie.
- A jakie pieniądze?
- Pruskie.
- To jakaś wieża babilońska. – konkluduje podróżny.

Mapa Księstwa Warszawskiego pochodzi ze strony www.bnd.ibe.edu.pl.