20 lutego. Hołd lenny Jerzego Fryderyka Hohenzollerna

20 lutego. Hołd lenny Jerzego Fryderyka Hohenzollerna

Równo 440 lat temu miało miejsce wydarzenie świadczące o rosnącej roli Warszawy w ówczesnej Rzeczpospolitej. 20 lutego 1578 r. na placu przed kościołem bernardyńskim św. Anny odbył się pierwszy w historii hołd lenny w Warszawie.

Przysięgę lenną odbierał świeżo wybrany i koronowany król polski i wielki książę litewski Stefan Batory. Przyrzekającym wierność królowi był z kolei książę karniowski, żagański, margrabia Ansbach i Bayreuth, pan Bytomia, Gór Tarnowskich i Bogumina Jerzy Fryderyk Hohenzollern. Co ważne ks. Jerzy Fryderyk składał hołd w imieniu swojego 25-letniego brata stryjecznego ks. Albrechta Fryderyka Hohenzollerna, u którego wystąpiły symptomy choroby psychicznej uniemożliwiające sprawowanie samodzielnych rządów. Był to trzeci z kolei hołd lenny świeckiego władcy Prus. Pierwszy miał miejsce w 1525 r. w Krakowie (odmalowany został przez Jana Matejkę). Drugi z kolei złożył Albrecht Fryderyk Hohenzollern w na sejmie w Lublinie w 1569 r. jeszcze przed wystąpieniem choroby.

Późniejsi historycy zarzucali Stefanowi Batoremu, że nie powinien dopuszczać rodziny Hohenzollernów do kurateli nad chorym Albrechtem Fryderykiem, gdyż doprowadziło to 200 lat później do rozbioru Rzeczpospolitej. Warto jednak spojrzeć na tę kwestię nie z pozycji współczesnej, lecz cofnąć się do roku 1578 i zrozumieć motywację króla. Stefan Batory nie posiadał wówczas jeszcze ugruntowanej pozycji w kraju, gdyż wcześniejsza elekcja przyniosła podwójny wybór. Spora część szlachty opowiadała się za arcyksięciem Ernestem Habsburgiem. Co więcej kandydata austriackiego poparł również Gdańsk, co doprowadziło do wojny domowej. Nie można również pominąć, iż leżące na północy Inflanty zostały zagarnięte przez cara Iwana IV Groźnego. W takiej sytuacji propozycja ks. Jerzego Fryderyka Hohenzollerna, który w zamian za przyznanie opieki nad krewniakiem obiecał wesprzeć króla niebagatelną sumą 200 000 guldenów była propozycją nader korzystną. Co więcej ks. Jerzy Fryderyk wywiązał się z obietnicy, a pieniądze pozwoliły nie tylko uspokoić sytuację w kraju ale również przeprowadzić zwycięską wojnę z caratem o Inflanty.

Ilustrację dzisiejszego wydarzenia stanowi portret Jerzego Fryderyka Hohenzollerna z roku 1601 pędzla Andreasa Riehla młodszego.