21 lutego. Premiera filmu "Człowiek z M-3"

21 lutego. Premiera filmu "Człowiek z M-3"

Lata 60. XX w., zwane też w historiografii PRL okresem "małej stabilizacji" były również czasem stabilizacji, jeśli chodzi o liczbę ludności Warszawy. Między rokiem 1960 a 1970 liczba ludności stolicy wzrosła jedynie o niecałe 200 tys mieszkańców, z czego większość stanowił przyrost migracyjny, jako że w latach 60. mieliśmy niż demograficzny. Władze PRL, nie dysponujące sprawnym i wydajnym systemem budownictwa mieszkaniowego, starały się napływ ludności do Warszawy ograniczyć, wprowadzając rozmaite środki administracyjne.

Najpowszechniejszym, i zarazem najbardziej dokuczliwym ze środków, było wprowadzenie ograniczeń w zameldowaniach na pobyt stały. Od roku 1954 nie można było pracować w Warszawie mając meldunek okresowy, bez zameldowania na pobyt stały do roku 1965 nie można było myśleć o zostaniu członkiem spółdzielni mieszkaniowej, "rozładowywano" również fabryki, tworząc filie warszawskich zakładów poza granicami stolicy.

O podobnej sytuacji opowiada film, którego premiera miała miejsce 21 lutego 1969 roku. "Człowiek z M-3" z Bogumiłem Kobielą w roli głównej opowiada o młodym,nieco safandułowatym mieszkającym z matką lekarzu, Tomaszu Piechockim, który niespodziewanie otrzymuje przydział na mieszkanie... dla małżeństwa. Problemem jest to, że nasz bohater nie jest żonaty, a na odebranie mieszkania ma 30 dni. A że mieszkanie, jak już wiemy, było dobrem deficytowym, to łatwiej było zdobyć w 30 dni żonę, niż czekać na kolejny przydział...

Zakończenia filmu nie zdradzimy, obejrzenie go - polecimy (te polskie aktorki końca lat 60.!!!). a ilustracją naszego dzisiejszego wpisu jest plakat filmu, autorstwa Jerzego Flisaka, za grafiteria.pl