23 lutego 1859 r. Zmarł Zygmunt Krasiński

23 lutego 1859 r. Zmarł Zygmunt Krasiński

Bohater dzisiejszej kartki z kalendarza jest zapewne znany P.T. Czytelnikom na tyle, że nie ma potrzeby przedstawiania jego pełnej biografii. Skupmy się zatem na epizodzie warszawskim w życiu zmarłego 158 lat temu, 23 lutego 1859 r. w Paryżu Zygmunta Krasińskiego.

Pomimo tego, że bohater nasz urodził się w Paryżu jego rodzina silnie związana jest z Warszawą i Mazowszem, co przyzna chyba każdy stojący na placu (nota bene) Krasińskich i oglądający rodową rezydencję, jeden z najwspanialszych zachowanych magnackich pałaców Warszawy. Zygmunt najwięcej czasu spędził w Warszawie w czasach swojej młodości, uczęszczając do Liceum Warszawskiego Samuela Lindego, a następnie studiując na uniwersyteckim wydziale prawa, których to jednak studiów ukończyć mu się nie udało. Dużą rolę miał w tym ojciec Zygmunta, Wincenty – postać o poglądach dość konserwatywnych, popierająca współpracę z królem i władzą, w przeciwieństwie do syna obracającego się w środowiskach romantyczno-rewolucyjnych. Otóż pewnego razu młody Zygmunt za sugestią (bądź "sugestią") ojca nie wziął udziału w demonstracji antyrządowej z okazji pogrzebu senatora Piotra Bielińskiego, prezesa Sądu Sejmowego (za sprawą którego wyroki wydane w głośnej sprawie członków Towarzystwa Patriotycznego nie pokrywały się z tym czego oczekiwała władza), a zamiast tego karnie, jako jeden z nielicznych studentów, stawił sie na zajęciach. Koledzy nie mogło tego młodemu Zygmuntowi wybaczyć do tego stopnia, że niemal doszło do pojedynku miedzy nim, a niejakim Leonem Łubieńskim, co władze uniwersyteckie wykorzystały do usunięcia zaangażowanych w całą sprawę pojedynku z uczelni. Tak oto Zygmunt, za aprobatą ojca, który chciał odciąć go od "złego towarzystwa" (bo jako osoba wpływowa mógł bez problemu zapobiec relegowaniu syna z uczelni) udał się kontynuować naukę w Szwajcarii i do Warszawy już nigdy na dłużej nie wrócił...

Ilustrację stanowi fotografia Krasińskiego autorstwa Karola Beyera.