27 lutego. Zmarła Maria Kownacka

27 lutego. Zmarła Maria Kownacka

27 lutego 1982 r. zmarła pisarka, którą zna każde dziecko – Maria Kownacka. To ona stworzyła Plastusia, dlatego jego figurka stoi na jej grobie na Powązkach. Maria Kownacka została uhonorowana licznymi nagrodami, ale wymieńmy tu Order Uśmiechu i nagrodę literacką miasta Warszawy (1951). Napisała ok. 170 utworów i artykułów, dla czytelników w wieku szkolnym i młodszych. Były one wielokrotnie wznawiane i przekładane. W dawnym mieszkaniu pisarki znajdujesię izba jej pamięci. Jej adres to Warszawa, WSM, ul. Słowackiego 5/13, klatka VI, p. II.

Urodziła się w 1894 r. w rodzinie ziemiańskiej w Słupie, stąd jej pseudonim Jan Słupski. Uczyła się na pensji w Warszawie. Kiedy miała 8 lat, zmarła jej matka. Później podkreślała, że stara się pisać pogodne utwory dla dzieci, bo sama miała trudne dzieciństwo. Najpierw została nauczycielką. W czasie I wojny światowej prowadziła tajną szkołę we wsi Dębowa Góra, a potem w Krzywnem na Podlasiu. Kiedy została wysiedlona, prowadziła buchalterię w Zarządzie Miejskim w Mińsku Litewskim. Po I wojnie wróciła do pracy w Krzywnem. Zaczęła pisać na potrzeby swoich uczniów. W 1919 r. zamieszkała w Warszawie i podjęła pracę w bibliotece Ministerstwa Reform Rolnych. Tę pracę wykonywała do emerytury, tylko w czasie okupacji zajmowała się znów tajnym nauczaniem oraz…trykotarstwem. Ponadto przekładała utwory dla dzieci z rosyjskiego oraz tworzyła dla Polskiego Radia słuchowiska i audycje wychowawcze.

Debiutowała w 1919 r. w Płomyczku i w Płomyku. Stale wpółpracowałaz tym pismami. Działała w WSM „Własny kąt” i w Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Towarzystwo założyło teatr kukiełkowy, w 1930 r. przemianowany na teatr Baj. 

Twórczość Marii Kownackiej można podzielić na 4 części:
- „Plastusiowy pamiętnik” i jego kontynuacje;
- twórczość sceniczną w ramach teatru lalkowego;
- poezję dla dzieci, np. „Kwiatki Małgorzatki”;
- utwory na temat ochrony przyrody, np. „Rogaś z DolinyRoztoki”, „Razem ze słonkiem”.

Słuchała dzieci. Potrafiła spojrzeć na świat oczami dziecka oraz wykorzystać zwykłe doświadczenia życiowe w twórczości literackiej. Oczekiwała, że przeżycia lierackie wpłyną na zachowania dzieci. Plastuś na przykład, bohater i narrator w jednym, pomaga oswoić pierwsze dni w szkole, a „Kukuryku na ręczniku” zachęca do dbania o higienę. Uczyła, bawiąc i mimo że dziś nie piszemy już atramentem i używamy innego języka, jej utwory wciąż cieszą się dużym powodzeniem i są czytane przez kolejne pokolenia uczniów klas początkowych.

Portret autorki z lalką szewczyka Dratewki za Wikipedia Commons.