2 marca. Egzekucja więźniów Pawiaka

2 marca. Egzekucja więźniów Pawiaka

W dzisiejszej kartce z kalendarza opiszemy rocznicę wydarzenia, które zapisało się na kartach historii Warszawy jako jedno znajbardziej tragicznych wydarzeń w okupowanej stolicy. W tym okresie nazistowskie represje na mieszkańcach Warszawy stopniowo się wzmagały. Władze okupacyjne, mając pretekst do zaostrzenia terroru, korzystały z każdej okazji. Dziś mija rocznica dokonania egzekucji na stu więźniach politycznych, których stracono w Warszawie, w nieznanej lokalizacji 2 marca 1942 roku.

Aparat represji nazistowskich uruchomiony został już od pierwszych dni okupacji. Władze hitlerowskie stosowały szeroko pojętą odpowiedzialność zbiorową przy wymierzaniu kar za stawianie oporu przeciwko wprowadzaniu „nowego porządku”. Aresztowania i łapanki stawały się coraz częstsze, skupiano się głównie na społeczności żydowskiej, ale również na działaczach organizacji podziemnych i społecznych. Aresztowania nasiliły się pod koniec stycznia 1942 roku, kiedy Niemcy osadzili w więzieniu na Pawiaku setki osób podejrzanych o działalność polityczną. Skupiono się wtedy głównie na działaczach Stronnictwa Pracy. Kiedy 19 stycznia mały oddział ZWZ podpalił magazyny niemieckie przy Jagiellońskiej na Pradze, aresztowano i przewieziono na Pawiak 270 osób. Rozpoczęły się przesłuchania i pojedyncze egzekucje oraz transporty więźniów do obozów koncentracyjnych. Więzienia i areszty były przepełnione.

26 lutego 1942 doszło do strzelaniny w podwarszawskim Aninie. Kiedy funkcjonariusze Kripo (policji kryminalnej) wtargnęli do budynku przy Ul. VIII Poprzecznej, wywiązała się strzelanina, w wyniku której zastrzelonych zostało dwóch policjantów, a trzech zostało rannych. Zastrzelono również 19-letniego Leszka Kopalińskiego, który rozpoczął wymianę ognia oraz jego matkę Helenę (siostrę generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza).

2 marca 1942 więźniowie Pawiaka obserwowali formowanie kolumny więźniów na dziedzińcu. Wielu z nich, pozbawionych wierzchnich okryć, splątywano parami drutem kolczastym. Do 86 więźniów dołączyło wkrótce 14 dowiezionych prawdopodobnie z aresztu śledczego Gestapo przy Al. Szucha. Kolumnę 100 więźniów umieszczono pod strażą na pakach ciężarówek i wywieziono do bliżej nieokreślonej lokalizacji. Tego samego dnia więźniowie obozu pracy w Treblince dostali zadanie wykopania rowów w „Miejscu Straceń” nieopodal obozu. Po zmierzchu świadkowie słyszeli serie strzałów dochodzących z lasu. Przez okres okupacji zginęło w tym miejscu około10 tysięcy osób.

4 marca 1942 na murach warszawskich ulic pojawiło się obwieszczenie, podpisane 3 marca przez gubernatora dystryktu Ludwiga Fishera. Mówiło ono o egzekucji dokonanej na więźniach politycznych w odwecie za strzelaninę w Aninie. Głównym zadaniem tego obwieszczenia było zrzucenie winy na organizacje podziemne i podważenie jej działalności w oczach społeczeństwa. Wkrótce pojawiły się napisy na murach brzmiące „Cześć ich pamięci” oraz ulotki ostrzegające przed propagandowym charakterem obwieszczenia. Osoby, które miały być bezpośrednio związane ze strzelaniną, aresztowano dnia 26 lutego i, wkrótce potem, stracono publicznie 29 kwietnia w Aninie.

Wyrokiem sądu podziemnego z dnia 3 marca 1942 roku Ludwig Fisher został skazany na śmierć. Wyroku do końca wojny nie wykonano. Schwytany przez wojska alianckie został przekazany władzom polskim w 1947 roku. Dokładnie pięć lat od podpisania obwieszczenia Ludwig Fisher został ponownie skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 8 marca.

Na dzisiejszym obrazku widnieje lista nazwisk ofiar marcowej egzekucji opublikowana w podziemnym „Biuletynie Informacyjnym” (nr 13/117 z 2 kwietnia 1942)