8 marca. Wiec studentów na UW

8 marca. Wiec studentów na UW

„My studenci uczelni warszawskich, (...) oświadczamy: Nie pozwolimy nikomu deptać Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Represjonowanie studentów, którzy protestowali przeciwko haniebnej decyzji zakazującej wystawienia „Dziadów” w Teatrze Narodowym, stanowi jawne pogwałcenie art. 71 Konstytucji. Nie pozwolimy odebrać sobie prawa do obrony demokratycznych i niepodległościowych tradycji Narodu Polskiego. Nie umilkniemy wobec represji”.

Treść tej rezolucji pół wieku temu przyjął 8 marca 1968 r. zgromadzony na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego kilkutysięczny tłum studentów warszawskich wyższych uczelni. W dalszej części żądano przywrócenia na studia skreślonych w sposób bezprawny decyzją ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Henryka Jabłońskiego dwóch studentów Wydziału Historycznego UW: Adama Michnika oraz Henryka Szlajfera. Zostali oni wyrzuceni z uczelni za udział w demonstracji 30 stycznia jaka miała miejsce na Krakowskim Przedmieściu po ostatnim spektaklu „Dziadów”. W trakcie wiecu 8 marca zgromadzeni studenci poparli również przez aklamację rezolucję z dnia 29 lutego przyjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich autorstwa Andrzeja Kijowskiego potępiającą politykę kulturalną prowadzoną przez ekipę Władysława Gomułki.

Pod koniec odczytywania rezolucji na teren Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Krakowskie Przedmieście wjechały autokary wiozące „spontaniczny” aktyw robotniczy, Milicję Obywatelską oraz Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej. Oddziały rozpoczęły brutalne rozpędzanie demonstracji. W obronie studentów stanęli dwaj dziekani: prof. Czesław Bobrowski i prof. Stanisław Herbst. Z kolei prorektor Zygmunt Rybicki wezwał studentów, że z uwagi na fakt, że wiec jest nielegalny aby opuścili teren UW. Wychodzących czekało brutalne pałowanie przez ściągnięte oddziały ZOMO. Jeszcze tego samego dnia przeprowadzono aresztowania w środowisku studenckim, zatrzymując m.in. Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Adama Michnika.

Wydarzenia 8 marca spowodowały eskalację konfliktu oraz rozlanie protestów studenckich na Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Toruń, Lublin i Katowice. Wszystkie strajki w brutalny sposób zostały zduszone do końca marca. Studenci nie mieli szerszego oparcia w społeczeństwie. Jedynego poparcia protestującym wyraziło 5 posłów na Sejm Koła Poselskiego Znak: Konstanty Łubieński, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Janusz Zabłocki i Jerzy Zawieyski, którzy skierowali interpelację dotyczącą brutalności sił bezpieczeństwa. 21 marca 1968 r. biskupi uczestniczący w Konferencji Episkopatu Polski wystosowali memoriał do premiera dotyczący metod działania służb bezpieczeństwa oraz praw gwarantowanych obywatelom przez Konstytucję PRL i Deklarację ONZ.

Władze odpowiedziały rozwiązaniem sześciu kierunków studiów, m.in. ekonomii, filozofii i socjologii. Z listy studentów skreślono 34 osoby. Po ponownym otwarciu tych kierunków 70 osób nie uzyskało zgody na kontynuowanie studiów. Dodatkowo władze polskie rozpętały w mediach antysemicką nagonkę, które zostały poparte przez „spontaniczne” ale mało entuzjastyczne masówki, na których można były zobaczyć hasła: „Studenci do nauki, literaci do pióra!”, „Ukarać prowodyrów!” czy „Mośki do Izraela!”.

Ilustrację stanowi zdjęcie opisywanego wydarzenia z Krakowskiego Przedmieścia (źródło: PAP/Tadeusz Zagoździński; www.polskieradio.pl).