12 marca. Zmarła Antonina Leśniewska

12 marca. Zmarła Antonina Leśniewska

12 marca 1937 r. w Warszawie zmarła farmaceutka Antonina Leśniewska. Udało jej się wykształcić w zawodzie aptekarza i założyć pierwszą żeńską aptekę w Petersburgu. W 1934 r. otworzyła aptekę w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 72. Zaangażowała się też w działalność społeczną. Została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim orderu Polonia Restituta.

Urodziła się w 1866 r. w Warszawie. W jej czasach było do aptek zwykle trafiali chłopcy z rodzin, których nie było stać na opłacenie pełnego wykształcenia. Aby rozpocząć kształcenie, trzeba było mieć ukończone cztery klasy gimnazjum klasycznego, tj. z łaciną, oraz zostać przyjętym na ucznia w aptece. Po pierwsze, Antonina Leśniewska uczęszczała na pensję, a nie do szkoły męskiej, więc musiała nadrobić różnice i zdać eksternistycznie egzamin z łaciny. Po drugie, nikt nie chciał przyjąć kobiety do apteki. Nie było farmaceutek nie tylko dlatego, że zawód wymagał noszenia ciężkich naczyń. W małym mieście znajomy ojca przyjął Antoninę na uczennicę, ponieważ zgodziła się pracować także jako guwernantka. Dalej kształciła się w Petersburgu. Została magistrem w wieku 34 lat.

W 1901 roku otworzyła aptekę przy Prospekcie Newskim w Petersburgu. Zatrudniła same kobiety, a dzień pracy podzieliła na dwie zmiany po 7 godzin. Prowadziła kursy aptekarskie, a potem szkołę dla dziewcząt. Do Polski wróciła po rewolucji 1917 r. w grupie ostatnich repatriantów. Dotarła do Warszawy w 1919 r.

W Petersburgu pomagała w Towarzystwie Doraźnej Pomocy Kobiety Polskiej. Podczas I wojny uczyła w 4-letnim Instytucie Farmaceutycznym. Jej apteka stała się doskonałym schronieniem dla uchodźców i jeńców wojennych. Pomagała też jeńcom za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża, działała w zarządzie Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, ofiarowała leki i materiały opatrunkowe Szpitalowi Polskiemu. Została członkinią Polskiego Zrzeszenia Niepodległościowego. W Polsce zorganizowała schronisko dla repatriantów z Rosji w Ciechocinku, a potem ze składek kupiła dom w Starej Miłosnej, gdzie utworzono schronisko dla dzieci Nasza Chata, a następnie dziecięce sanatorium przeciwgruźlicze. W Warszawie przy ul. Mochnackiego 11 dokarmiała dzieci w towarzystwie „Dzielmy się”, które zostało sekcją Towarzystwa „Opieka”.

Antonina Leśniewska jest pochowana na Powązkach. Jej imię nosi warszawskie Muzeum Farmacji przy ul. Piwnej.