13 marca. Rocznica urodzin hr. Aleksandra Wielopolskiego

13 marca. Rocznica urodzin hr. Aleksandra Wielopolskiego

13 marca 1803 r. w Sędziejowicach, niedaleko Kielc przyszedł na świat Aleksander hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego Wielopolski margrabia Gonzaga Myszkowski, który w przyszłości zostanie XIII ordynat pińczowski i przejdzie do historii jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci.

Olbrzymi majątek rodzinny pozwolił rodzicom Aleksandra: Józefowi Stanisławowi oraz Leonie Eleonorze z Demblińskich na zapewnienie mu najlepszego wykształcenia. Jako 10-letni chłopiec w 1813 r. został zapisany do Cesarsko-Królewskiej Terezjańskiej Akademii Szlacheckiej w Wiedniu. Następnie w latach 1817-1820 roku uczęszczał do Liceum Warszawskiego, a następnie na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski Wielopolski porzucił w 1822 r. i wyjechał do Paryża. W 1823 r. w Getyndze uzyskał dyplom doktora filozofii i magistra sztuk wyzwolonych.

Po wybuchu powstania listopadowego powrócił do kraju i zaangażował się w działania na rzecz zrywu. Chociaż miał zaledwie 27 lat został przedstawicielem władz powstańczych w Anglii. Bezskutecznie starał się pozyskać angielską pomoc dla polskiej irredenty. Jego misja nie przyniosła spodziewanego skutku i do kraju powrócił z niczym na wiosnę 1831 roku. Został radcą stanu w powstańczym wydziale spraw zagranicznych, a następnie posłem ziemi grodzieńskiej. Aleksander Wielopolski należał do konserwatywnych, przeciwstawiających się rewolucyjnym działaniom w trakcie powstania listopadowego.

Poglądy wypowiadane w trakcie powstania, po jego klęsce otworzyły Wielopolskiemu drzwi do środowiska konserwatywno-naukowego, powstałego w Krakowie z inicjatywy Antoniego Zygmunta Helcla. W wydawanym przez Helcla "Kwartalniku Naukowym" margrabia bronił religii w życiu społecznym, sprzeciwiał się ateizacji prawa, uniformizacji życia społecznego i próbom rozbijania społeczności lokalnych, podejmowanym przez państwo absolutystyczne. Pobyt w Krakowie dał Wielopolskiemu dobry wgląd w sytuację w trakcie rabacji galicyjskiej. Pod wpływem tych wydarzeń sformułował swój program polityczny, wydany w dziele „List szlachcica polskiego do księcia Metternicha z powodu rzezi galicyjskiej 1846 roku...”,  który zakładał oparcie się w budowaniu narodowej niezależności o Rosję przeciwko Prusom i Austrii. Po wydaniu tego dzieła hrabia na kilka lat odsunął się od polityki, aż do roku 1861, kiedy to stał się jedną z najważniejszych postaci w Kongresówce, ale to opowieść na inną okazję. Ilustrację stanowi zdjęcie Karola Bayera z 1862 r.