26 marca. Urodziła się Izabela Grabowska

26 marca. Urodziła się Izabela Grabowska

26 marca 1776 urodziła się Elzbieta Grabowska, lepiej znana jako Izabela Sobolewska, naturalna córka króla Stanisława Augusta, kasztelanowa warszawska, członkini stołecznej socjety.

Grabowska była córką Elżbiety Grabowskiej, wieloletniej kochanki Stanisława Augusta, i generała Jana Jerzego Grabowskiego, przy czym ojciem biologicznym był najprawdopodobniej sam król. W wieku 19 wyszła za starszego o 11 lat Walentego Sobolewskiego, sekretarza królewskiego, późniejszego starosty, posła, kasztelana i wojewody. Małżonkowie rezydowali w pałacu Branickich przy Nowym Świecie.

Sobolewscy ukrywali Ludwika Burbona - późniejszego Ludwika XVIII. W latach Księstwa Warszawskiego należeli do sfer rządowych, wydawali bale na rzecz Napoleona, a Izabela przyjaźniła się z Marią Walewską. Z kolei już w czasach Królestwa Polskiego małżonkowie organizowali rauty z okazji koronacji Mikołaja I, a Izabela została uhonorowana godnością damy honorowej cesarzowej Aleksandry.

Po śmierci męża przeniosła się do swej szwagierki, Marianny Gutakowskiej, do jej pałacu na Grzybowie. Tam wiodła ciche życie wdowy, okazyjnie tylko pokazując się na warszawskich salonach i zadziwiając strojami modnymi pięćdziesiąt lat wcześniej, w czasach jej młodości.

Izabela zmarła w wieku 82 lat i została pochowana w kościele Świętego Krzyża. Jej tablica nagrobna zachowała się do dziś.

Portret pędzla Józefa Marii Grassiego za Wikipedia Commons.