12 kwietnia. Urodziła się Anna Kamieńska

12 kwietnia. Urodziła się Anna Kamieńska

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą" - te słowa poety Jana Twardowskiego słyszał chyba każdy Polak. Ale już nie każdy chyba wie, że wiersz "Śpieszmy się" jest zadedykowany konkretnej osobie, poetce i pisarce Annie Kamieńskiej, która urodziła się 12 kwietnia 1920 roku w Krasnymstawie.

Uczyła się w Lublinie, tam poznała Julię Hartwig i Józefa Czechowicza, który umożliwił jej debiut literacki w "Płomyczku". Rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Warszawie, kontunuowała ją na tajnych kompletach i w podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. Już po wojnie studiowała na KUL i Uniwersytecie Łódzkim. W 1948 roku wyszła za poetę Jana Śpiewaka. W 1948 roku małżeństwo przeniosło się do Warszawy.

Kamieńska pracowała w licznych czasopismach, tak dla dorosłych ("Nowa Kultura", "Twórczość"), jak i dla dzieci ("Płomyczek", "Świerszczyk"). Tłumaczyła poezję rosyjską, serbską i chorwacką. Pisała własne książki i wydawała tomy poetyckie. 

W 1967 roku zmarł jej mąż. Zaprzyjaźniła się w tym czasie z ks. Janem Twardowskim, a ich znajomość trwała aż do śmierci Anny. Kamieńska zainteresowała się mocniej religią, co znalazło wyraz w jej twórczości. Chyba najbardziej znanym jej dziełem o tym charakterze jest wydana w 1985 roku "Książka nad książkami", literacka parafraza Starego Testamentu.

Jednym z jej ostatnich utworów była poetycka odpowiedź na zacytowany na początku tekst Twardowskiego. Jej wiersz "Puste miejsca" zaczyna się od słów: "Nikogo nie zdążyłam kochać/choć się tak śpieszyłam". Anna Kamieńska zmarła niedługo później, 10 maja 1986 roku. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim.

Kamieńska była matką Jana Śpiewaka, socjologa i dyrektora ŻIH, oraz babką Jana Śpiewaka, działacza miejskiego.

Fotografia za stroną culture.pl