20 stycznia

20 stycznia

Przeglądając egzemplarze "Kłosów" czy "Tygodnika Ilustrowanego" zwykle koncentrujemy się na treści. Warto jednak pamiętać, że charakterystyczna dla drugiej połowy XIX wieku forma takich czasopism była efektem żmudnej, ręcznej pracy dziesiątek, niekiedy bardzo utalentowanych, artystów grafików. Jednym z nich był Józef Holewiński, zmarły 20 stycznia 1917 roku.

Holewiński urodził się w 1848 roku w Warszawie. Jego głównym polem działalności była grafika, w szczególności drzeworyt. Wykonywał przede wszystkim ilustracje prasowe, do tytułów takich jak "Wędrowiec" i wspomniane "Kłosy" i "Tygodnik Ilustrowany". W tym ostatnim magazynie przez wiele lat był kierownikiem artystycznym. Wykonywał również portrety znanych osobistości. "Kanoniczne" portrety Prusa czy Kraszewskiego, wiszące w każdej szkole, wyszły właśnie spod jego rylca.

Innymi technikami plastycznymi zajmował się rzadziej. Jego największym dokonaniem na polu rysunku były ilustracje do Prusowskiego "Faraona".

Artysta został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, w kwaterze 171.