26 stycznia

26 stycznia

26 stycznia 1894 roku urodził się Włodzimierz Skoraszewski, inżynier, specjalista techniki wodnej. Z jego najsłynniejszego wynalazku korzystają niemal wszyscy warszawiacy; nie tylko ci z Pragi, ale i ci lewobrzeżni. Chodzi oczywiście o Grubą Kaśkę, największą w Europie studnię infiltracyjną, znajdującą się w korycie Wisły.

Skoraszewski urodził się w Warszawie, w rodzinie rzemieślniczej. Ukończył szkołę handlową Jeżewskiego, a następnie wstąpił na Politechnikę. Ewakuowany do Rosji pracował przy budowie kolei ałtajskiej, a w 1920 r. dokończył studia w Charkowie. Tam też podjął pracę w miejskich wodociągach, gdzie był zastępcą naczelnika i szefem wydziału. Powrócił do Polski w 1921 roku. Rok później pracował już w Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji, gdzie został kierownikiem działu budowlanego. W współpracy z Politechniką prowadził różne projekty badawcze, wspierał również inwestycje wodociągowe w innych miastach Polski.

Okupację spędził w Warszawie, brał udział w powstaniu. Pomagał, co nie dziwi, w organizacji łączności pomiędzy dzielnicami kanałami. Osobiście wyprowadził grupę cywilów ze Starówki w przeddzień jej upadku. Trafił do obozów w Pruszkowie i Włoszczowie. 

Po wojnie zajął dyrektorskie stanowisko przy ministerstwie odbudowy. W 1949 roku powrócił do Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji. Tam rozpoczął badania i prace nad budową nowego ujęcia wody dla rosnącej Warszawy. Doprowadził do jej rozpoczęcia; co ważne, całość inwestycji powstała siłami krajowego przemysłu. Rozwiązanie było na tyle nowatorskie, że nie dawało się pozyskać elementów za granicą. Skoraszewski doczekał testów pierwszego wodociągu i pierwszej pobranej próbki. Zmarł 20 lutego 1959 roku, został pochowany na Powązkach.

Zdjęcie ilustracyjne, za tvn.pl, przedstawia dyspozytornię Grubej Kaśki w latach '60.