27 stycznia

27 stycznia

Dokładnie 27 lat temu 27 stycznia 1990 r. Stanisław Wyganowski został na mocy decyzji premiera Tadeusza Mazowieckiego powołany na funkcję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Istnieje jednak wątpliwość: którym z kolei prezydentem był w historii miasta. Jedne źródła wskazują, iż była to czterdziesta osoba sprawująca tę funkcję poczynając od Ignacego Wysogoty Zakrzewskiego w XVIII w. Z kolei źródła oficjalne wskazują, iż Stanisław Wyganowski był czterdziestym trzecim prezydentem Warszawy. Rozbieżność może wynikać z różnego liczenia prezydentów, którzy kilka razy pełnili urząd, jak również wliczanie jednej osoby, która odmówiła przyjęcia tej funkcji. Warto mieć też świadomość, że historycy do tej pory spierają się ilu było papieży.

Życiorys Stanisława Wyganowskiego jest bardzo bogaty. Wywodzi się ze szlacheckiego rodu, a urodził się w Ligocie pod Łodzią. W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej, jako żołnierz. Następnie czynnie angażował się w działania AK. Po wojnie karierę zawodową ściśle związał z Warszawą, od 1950 roku pracował w instytucjach związanych z gospodarką miejską: Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, Biurze Projektów Warszawa Północny-Wschód, Pracowni Urbanistycznej Województwa Warszawskiego, Instytucie Urbanistyki i Architektury (początkowo jako pracownik naukowy, a następnie dyrektor tegoż Instytutu).Przez 10 lat wykładał na Politechnice Warszawskiej i Gdańskiej, był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. W 1974 roku wyjechał na kontrakt do Algierii, gdzie pracował w polskiej ekipie nad planem miasta Algier. W 1980 roku wrócił do kraju i podjął pracę na stanowisku docenta w Instytucie Kształtowania Środowiska.

Urząd prezydenta, który objął Wyganowski pochodził z nominacji, nie zaś z wyborów. Decyzja Tadeusza Mazowieckiego została jedynie potwierdzona przez Zgromadzenie Wyborcze Warszawy. Zasady samorządu lokalnego w 1990 r. były dopiero tworzone. Po wyborach samorządowych 27 maja 1990 r. Wyganowski został ponownie wybrany przez Zgromadzenie Wyborcze Warszawy na prezydenta Warszawy. Jego kadencja trwała od 1994 r.

Okres urzędowania Stanisława Wyganowskiego to czas wyjątkowy dla Warszawy. Wraz ze zmianą systemu rodzi się samorząd terytorialny w obecnym tego słowa znaczeniu. To również czas, kiedy miasto zaczyna zmieniać się w ramach wolnorynkowej gospodarki, która niekoniecznie przestrzega zasad urbanistyki. W końcu to również czas ograniczonych możliwości inwestycyjnych oraz hiperinflacji. Zadania stojące przed Warszawą, jak również cele jakie należy osiągnąć Wyganowski przedstawił w książce pt.: Jutro wielka Warszawa. Ilustracją dzisiejszego wydarzenia (za: http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl) jest zdjęcie Stanisława Wyganowskiego w trakcie uroczystego nadania mu tytułu Honorowego Obywatela Warszawy.