Nowi Instruktorzy Przewodnictwa!

Nowi Instruktorzy Przewodnictwa!

Od 21 do 26 lutego 2017 roku odbyło się szkolenie dla kandydatów na Instruktorów Przewodnictwa PTTK, organizowane przez Oddział PTTK "Ziemia Sanocka" i Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK. Szkolenie odbyło się w obiektach MOSiR Sanok. Szkolenie obejmowało elementy prawa, psychologii, etyki, bezpieczeństwa, a zwłaszcza metodyki przewodnickiej.

Nasze Koło było reprezentowane przez czworo przewodników. Wszyscy zdali końcowy egzamin i otrzymali instruktorskie uprawnienia. Na zdjęciu ekipa SKPT, od lewej: Magda Senderowska, Marcin Tysler, Anna Sierpińska (przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i KSPT PTTK), Marian Nowicki i Martyna Serafin.

Serdecznie dziękujemy organizatorom szkolenia oraz jego współuczestnikom!